Nyheter

Halkväder!

När det är den typ av väder vi haft senaste dygnet blir det halt. Våra entreprenörer gör ett bra jobb med att röja och sanda, men när det smälter och fryser om vartannat kan det bli isfläckar ändå. Så här kommer en liten påminnelse om att det finns sandlådor på båda gårdarna. Alla som får…
Läs mer

Cykelparkeringar under vintern

Cykelställen vid nr 47 och nr 6 används under vintern som snöupplag för den snö som skottas bort från gårdarna. Tänk på att flytta bort era cyklar från dem. Kvarglömda cyklar kan i värsta fall komma att skadas om det kommer mycket snö. De cykelförråd som finns i gatuplanet är i första hand till för…
Läs mer

Inbrott på Trillans väg

Tyvärr har det inträffat ett flertal inbrott i Jarlaberg den senaste tiden. Ett av dem i vår förening. Var gärna uppmärksam på personer som inte hör hemma i föreningen som beter sig märkligt och tala med dem. Om vi visar att vi är uppmärksamma kan vi förhoppningsvis undvika att det händer igen. Vid allvarligare misstankar…
Läs mer

Protokoll från extra föreningsstämma

På stämman 2018-11-20 antogs styrelsens två förslag gällande el och bredbandsavtal enhälligt. Det var också trevligt att se att antalet närvarande röstberättigade var rekordhögt, 46 st. Förhoppningsvis är detta en effekt av att vi nu når ut till majoriteten av medlemmarna direkt med e-post. Stämmoprotokollet hittar du här.

Frågor och svar kring nytt bredbandsabonnemang

Vad är det som är på gång och varför?När Telia installerade fiber till lägenheterna för 5 år sedan var det med ett avtal där Telias ägandet av installationen avslutades efter 5 år. Så nu äger föreningen installationen. Det ger oss möjlighet att upphandla bredbandsanslutning för medlemmarna till ett väsentligt lägre pris än de individuella avtal…
Läs mer

Frågor och svar kring IMD El

Inför extrastämman kommer här svar på de frågor som hittills dykt upp gällande IMD El. Vad är Individuell Mätning och Debitering? Jag har ju redan ett eget avtal och egen mätare!Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumption, och skapa medvetande om vår förbrukning.…
Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Här kommer en kallelse till extrastämma i vår förening. Det som ska behandlas är framförallt införandet av IMD, Individuell Mätning / Debitering El, som vi tidigare informerat om. Införandet kommer att föra med sig att medlemmarnas nuvarande elavtal sägs upp och ersätts av det nya. Detta kräver ett stämmobeslut. Vi kommer även att ta upp…
Läs mer

Utemiljöträffen

Den 18e september hade vi en träff för att komma igång med utemiljö-projektet som det beslutades om på stämman. Trädgårdsingenjör Pauline Bjuhr höll ett föredrag där hon berättade lite om hur man kan tänka och visade ett antal förändringsprojekt som skulle kunna fungera som inspiration. Tyvärr var uppslutningen inte så stor, bara 24 medlemmar var…
Läs mer

Höststädning 27e oktober

Den vanliga höststädningen kommer i år att äga rum den 27e oktober kl 10-13. Det kommer att såklart också finnas en container för att slänga saker i och varmkorv och dricka. I år blir det också cykelauktion på kvarglömda cyklar! Vi har ett flertal cyklar som ingen gör anspråk på. Istället för att lämna dem…
Läs mer

Styrelsemöte September

Hela styrelsen var på plats för det första mötet efter semestern. De viktigaste frågorna och besluten var: Vi går vidare med IMD för elen, tillsammans med Cewe som leverantör. Mer info kommer! Trädgårdsprojektet dras igång med en föreningsträff den 18/9. Vi utökar MC-parkeringen med 2-3 platser under trappan. Vår värmeleverantör var på plats och presenterade…
Läs mer