Mäklarinfo och dokument

HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka

Föreningen bildes 14 februari 1986. Fastigheten byggdes 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun.
Organisationsnummer: 716419-6573

Vanligaste frågorna:

 • Behöver föreningsmedlemmarna också vara HSB-medlemmar? Ja
 • Finns det beslutade/planerade avgiftshöjningar? Styrelsen beslutade att höja avgifterna med 10% från den 1 januari 2023.
 • Finns det beslut om stora investeringar / renoveringar? Nej inte f n
 • Vad ingår i årsavgiften?
  • Värme
  • Vatten
  • Bredband 1Gbit
  • Kabel-TV, Tele2 Medium 8 -favoriter
  • Föreningen tecknar bostadsrättstillägget i hemförsäkringen, så medlemmarna behöver inte detta.
  • Föreningen debiterar även lägenhetens elförbrukning på avin, så kallad IMD-el (individuell mätning debitering)

Är du ny som bostadsrättsköpare och vill ha några tips på hur man undviker problem efter köpet kan du läsa mer på https://bostadsjuristerna.se/10-vanligaste-tvisterna-vid-bostadsrattsaffarer/.

Förvaltning

HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiskt administrativa förvaltning.

CEMI AB ansvarar för fastighetsskötsel, garage och markförvaltning. Styrelsen sköter lägenhetssynerna i samband med försäljning.

Internet

 • 1Gbit bredband via Ownit ingår i månadsavgiften.
 • Föreningens fastighet är ansluten till Skanovas fibernät.
 • Alla lägenheter är också anslutna till Tele2:s kabelnät.

Överlåtelser

Avgift tas ut med 2.5% av prisbasbeloppet, avgiften tas ut av säljaren. Innan föreningen godkänner en överlåtelse görs en lägenhetssyn. Säljaren ansvarar för att kontakta styrelsen gällande lägenhetssynen.

Pantsättningsavgift tas ut med 1.5% av prisbasbeloppet per pant.
Pantförskrivning/pantbrev ska insändas till:
HSB Stockholm
Kund- och Medlemsservice
112 84 Stockholm

Andrahandsuthyrning

Föreningen debiterar en årlig avgift för andrahandsuthyrning motsvarande 10% av ett prisbasbelopp. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här. Ansökan ska skickas till HSB Kund och Medlemsservice (address se ovan). Du kan också skicka in den elektroniskt genom att logga in på Mitt HSB och gå till Mina Sidor > Ärenden > Registrera nytt ärende.

Tänk på att följa praxis för skälig avgift när du sätter priset, och på att du som föreningsmedlem är ansvarig för eventuella skador din hyresgäst förorsakar.

Medlemskap

 • Köparen måste ha för avsikt att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten.
 • Juridisk person accepteras inte.
 • Köparen måste vara medlem i HSB eller teckna medlemskap i HSB.

Serviceanläggningar: Detaljerad information finns under Föreningsservice.

Senaste årsredovisningarna:

Aktuella stadgar:
  Stadgar BRF Uttern-nr-284

Gårdsregler:
 Gårdsregler

Trapphusregler:
 Trapphusregler

Markregler:
 Markregler
 Lekredskap

Kartor markområden:
Karta markområden