Mäklarinfo och dokument

HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka

Föreningen bildes 14 februari 1986. Fastigheten byggdes 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun.
Organisationsnummer: 716419-6573

Vanligaste frågorna:

  • Finns det beslutade/planerade avgiftshöjningar? NEJ
  • Finns det beslut om stora investeringar / renoveringar? Nej inte f n
  • I årsavgiften ingår: Värme, vatten och ComHem kabel-TV bas. Föreningen tecknar också bostadsrättstillägget i hemförsäkringen, så medlemmarna behöver inte detta.

Förvaltning

HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiskt administrativa förvaltning.

CEMI AB ansvarar för fastighetsskötsel, garage och markförvaltning. Styrelsen sköter lägenhetssynerna i samband med försäljning.

Internet

  • Alla lägenheter är anslutna till ComHem:s kabelnät.
  • De flesta lägenheter är anslutna till Telias fibernät, utom där tidigare ägare inte tillåtit installation.
  • Medlemmarna väljer själva abonnemang.

Överlåtelse: Avgift tas ut med 2.5% av prisbasbeloppet, avgiften tas ut av säljaren. Innan föreningen godkänner en överlåtelse görs en lägenhetssyn. Säljaren ansvarar för att kontakta styrelsen gällande lägenhetssynen.

Pantsättningsavgift tas ut med 1.5% av prisbasbeloppet per pant.
Pantförskrivning/pantbrev ska insändas till:
HSB Stockholm
Kund- och Medlemsservice
112 84 Stockholm

Andrahandsuthyrning: Föreningen tar ut en avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10% av prisbasbeloppet per år. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här.

Medlemskap

  • Köparen måste ha för avsikt att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten.
  • Juridisk person accepteras inte.
  • Köparen måste vara medlem i HSB eller teckna medlemskap i HSB.

Serviceanläggningar: Detaljerad information finns under Föreningsservice i menyn.

Senaste årsredovisningen:
 Årsredovisning-Uttern-nr-284-2017

Aktuella stadgar:
  Stadgar BRF Uttern-nr-284

Gårdsregler:
 Gårdsregler

Trapphusregler:
 Trapphusregler

Markregler:
 Markregler