Mäklarinfo och dokument

HSB Bostadsrättsförening Uttern nr 284 i Nacka

Föreningen bildes 14 februari 1986. Fastigheten byggdes 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun.
Organisationsnummer: 716419-6573

Vanligaste frågorna:

  • Finns det beslutade/planerade avgiftshöjningar? NEJ
  • Finns det beslut om stora investeringar / renoveringar? Nej inte f n
  • I årsavgiften ingår: Värme, vatten och ComHem kabel-TV bas. Föreningen tecknar också bostadsrättstillägget i hemförsäkringen, så medlemmarna behöver inte detta.

Förvaltning

HSB Stockholm sköter föreningens ekonomiskt administrativa förvaltning.

CEMI AB ansvarar för fastighetsskötsel, garage och markförvaltning. Styrelsen sköter lägenhetssynerna i samband med försäljning.

Internet

  • Alla lägenheter är anslutna till ComHem:s kabelnät.
  • De flesta lägenheter är anslutna till Telias fibernät, utom där tidigare ägare inte tillåtit installation.
  • Medlemmarna väljer själva abonnemang.

Överlåtelser

Avgift tas ut med 2.5% av prisbasbeloppet, avgiften tas ut av säljaren. Innan föreningen godkänner en överlåtelse görs en lägenhetssyn. Säljaren ansvarar för att kontakta styrelsen gällande lägenhetssynen.

Pantsättningsavgift tas ut med 1.5% av prisbasbeloppet per pant.
Pantförskrivning/pantbrev ska insändas till:
HSB Stockholm
Kund- och Medlemsservice
112 84 Stockholm

Andrahandsuthyrning

Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning hittar du här. Ansökan ska skickas till HSB Kund och Medlemsservice (address se ovan). Du kan också skicka in den elektroniskt genom att logga in på Mitt HSB och gå till Mina Sidor > Ärenden > Registrera nytt ärende.

Tänk på att följa praxis för skälig avgift när du sätter priset, och på att du som föreningsmedlem är ansvarig för eventuella skador din hyresgäst förorsakar.

Medlemskap

  • Köparen måste ha för avsikt att bosätta sig permanent i bostadsrättslägenheten.
  • Juridisk person accepteras inte.
  • Köparen måste vara medlem i HSB eller teckna medlemskap i HSB.

Serviceanläggningar: Detaljerad information finns under Föreningsservice i menyn.

Senaste årsredovisningen:
 Årsredovisning-Uttern-nr-284-2017

Aktuella stadgar:
  Stadgar BRF Uttern-nr-284

Gårdsregler:
 Gårdsregler

Trapphusregler:
 Trapphusregler

Markregler:
 Markregler