Välkommen till BRF Uttern
i Jarlaberg, Nacka

Nära city - Nära naturen - Nära havet

NYHETER

Aktuella händelser och andra nyheter i föreningen hittar du här.

NYHETER
BOKA LOKALER

Du kan nu boka festlokalerna och gästrummen direkt här.

LOKALBOKNING
INFO & DOKUMENT

Här samlar vi alla regler, information och dokument som efterfrågas av nya köpare och fastighets­mäklare .

LÄS MER

Medlem? Registrera ditt konto!

Aktuella projekt

Här är några av de större projekt som är på gång inom föreningen för  närvarande.

LOKALTOALETTERNA

Toaletterna i anslutning till festlokalerna kommer att få en ansiktslyftning inom kort.

ELEKTRICITET IMD

Genom att föreningen centralt köper in elektricitet och sedan debiterar varje hus­­håll individuellt (så kallad IMD, Individuell Mätning och Debitering)  kan vi sänka medlemmarnas el-kostnader.

BREDBANDET

Den 1/4 drog vi igång vårt gemensamma supersnabba (1GBit) bredband som från och med nu ingår i månadsavgiften.

Om föreningen

Brf Uttern bildes 14 februari 1986. 

Föreningens fastigheter byggdes av HSB 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun. Föreningsmedlemmarna skall också vara HSB-medlemmar.

Bostadsrättsföreningarna i Jarlaberg driver till­sammans en sam­fällig­het som hanterar gemen­samma ange­lägen­heter som  t ex garage, park/träd­gårdar, sop­hantering och snö­röjning.