Välkommen till BRF Uttern
i Jarlaberg, Nacka

Nära city - Nära naturen - Nära havet

NYHETER

Kallelse till extra stämma!
Tisdag den 20 november 2018 kl 19:00 i gårdslokalen Gård 9, Trillans väg 2-40

NYHETER
BOKA LOKALER

Du kan nu boka festlokalerna och gästrummen direkt här.

LOKALBOKNING
FÖR MÄKLARE

Här samlar vi information som oftast efterfrågas av nya köpare och fastighets­mäklare .

LÄS MER

Medlem? Registrera ditt konto!

Aktuella projekt

Här är några av de större projekt som är på gång inom föreningen för  närvarande.

HISSRENOVERING

Renovering av hissarna i höghusen pågår. Information lämnas löpande till berörda lägenheter av de entre­prenörer som utför arbetet.

ELEKTRICITET IMD

Genom att föreningen centralt köper in elektricitet och sedan debiterar varje hus­­håll individuellt (så kallad IMD, Individuell Mätning och Debitering)  kan vi sänka medlemmarnas el-kostnader.

BREDBAND

Föreningen har efter 5 år enligt avtal övertagit ägandet av det fibernät som Telia installerat. Det ger oss möjlighet att göra en central upphandling av bred­band som blir väsentligt mer kostnads­effektiv än de alternativ du som medlem hittills haft.

Om föreningen

Brf Uttern bildes 14 februari 1986. 

Föreningens fastighet byggdes 1988-1990. Fastigheten om­fattar för när­varande 195 bostads­rätts­lägen­heter och 261 med­lemmar inklusive HSB Stockholm och Nacka Kommun.

Bostadsrättsföreningarna i Jarlaberg driver till­sammans en sam­fällig­het som hanterar gemen­samma ange­lägen­heter som  t ex garage, park/träd­gårdar, sop­hantering och snö­röjning.