Bilar, garage, parkering

Bilar, garage, parkering

Bil på kvartersgården

När Jarlaberg byggdes ville man ha ett så “bilfritt” område som möjligt. Vi vill att det ska fortsätta vara så för allas trivsel och säkerhet och varje gårdsentré har en vägbom som minskar biltrafiken. 

Det är dock tillåtet att köra in bilen på gården till din bostad för att lasta eller lämna något, det är viktigt att man gör detta med stor försiktighet då det är många lekande barn på gårdarna.

Vid in/utfart till gårdarna är det bara tillåtet att stanna för öppning/stängning av bommen. Därefter måste fordonet genast flyttas. Alla fordon som lämnas utan tillsyn kan bötfällas direkt (detta då räddningstjänst under akututryckning måste kunna komma in på gårdarna).

Det råder P-förbjud på gårdarna, och på tillfartsvägen upp till Trillans väg!

Det är tillåtet att stanna 10 minuter på gårdar och tillfartsvägar.  Ta för vana att flytta din bil så snart du är klar, kör bort den till parkeringen så fort som möjligt. Därmed underlättar du för andra som har att lasta eller lämna något.

Det är inte tillåtet att tvätta bilen på gatan eller inne på gården. Dagvattenbrunnarna saknar oljeavskiljare.

Parkering

För gäster finns besöksplatser. De är avgiftsbelagda dygnet runt (P-automat) och finns i anslutning till garagen.

I övrigt råder parkeringsförbud på alla andra platser.

Kommunens parkering

Intill vändplanen på Trillans väg finns 6 st avgiftsbelagda p-platser.  
En till större parkering finns på Skönviksvägen nedanför Landågaraget.

Parkeringsövervakning

Har du frågor eller vill anmäla fordon som är felparkerade, hindrar annan trafik eller är trafikfarligt uppställda

Föreningarnas mark och samfällighetens parkeringsplatser:
Apcoa
Telefon 0771-40 10 20

Nacka kommuns parkering:
AVARN Security
E-post nacka.parkering@avarn.se
Telefon 010-222 39 01 (mån-fre 8-17)

Garage

Parkeringsgaraget förvaltas av Jarlabergs Samfällighet. För att få en plats i garaget skall du kontakta CEMI. Priserna varierar beroende på om man vill ha plats under tak, uttag för motorvärmare, laddning för elbil etc.