Bastu

Bastu

Bastu

Det finns en bastu på varje gård som medlemmar kan boka. Bastun ligger i gårdslokalen i anslutning till tvättstuga och festlokal.

Bokning av bastun gör du med aptusnyckeln numrerad 1 eller 2 i bokningsterminalen. Du kan även använda aptus appen i din smartphone eller genom att logga in på Aptusportalen eller apparna (Android eller Apple). Ditt användar­namn är din lägen­hets gatu­nummer (1-2 siffror) följt av lägen­hetens lant­mäteri­nummer (fyra siffror, börjar med 1). Lösen­ord är samma som användar­namn första inlogg­ningen, sen ändrar du till ditt eget lösen.

Regler för bokning:

– Bastun bokas för maximalt två timmar.
– Bastuaggregatet kan startas 45 minuter före bokad tid.
– Om bastun inte utnyttjas inom 30 minuter efter bokad tid kan bastun utnyttjas av annan.
– Avboka din tid om du inte kan utnyttja den!
– Dörröppningstiden är 20 sekunder.
– Bastun ska vara utrymd senast kl. 24.00

Trivselregler

Då det är flera som är intresserade av att kunna njuta av bastun, är det viktigt att var och en tar sitt ansvar och lämnar bastun i gott skick.

-Rengör och spola av lavar
-Spola av golv och torka torrt med golvrakan
-Är bastun bokad efter din tid, lämna aggregatet påslaget i 30 min och sätt temperaturen till 75 grader.