Kontaktinformation

Fastighetsskötsel

Förvaltningsbolaget CEMI står för stora delar av fastighetsskötseln: Underhåll av fastighetens allmänna utrymmen, portar, sopsug, garage och tvättstuga. De ansvara även för uthyrning av garageplatser.

Du kan även beställa tjänster till din lägenhet som debiteras separat.

Kundtjänst finns på info@cemi.se eller 0774-400 990 (mån-fre 7:00 – 16:00).

Vid akuta problem övriga tider kan du kontakta Securitas Jour på tel 08-657 77 22. Falsklarm debiteras anmälaren.

För felanmälan av hiss dygnet runt, kontakta Trygga Hiss i Stockholm AB 08-798 92 00.

Vid skadedjursproblem och för att beställa myrdosa kontaktar du Anticimex på 075 – 245 10 00 (mån-fre 7:00 – 18:00).

Nycklar och e-tag

Nyckel till sopnedkast, vägbom och trädgårdsförråd samt e-tag för entréer och bokningssystem ingår i lägenheten, antalet varierar och kontrolleras inför tillträdet av lägenheten. Föreningen tar ut en avgift om du behöver ersätta dem, maila till styrelsen@brf-uttern.se för att beställa.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av HSB. För frågor gällande medlemskap, avgifter, autogiro, överlåtelse, pantsättning, ansökan extra förråd och lägenhetsadministration använder du HSB:s kontaktformulär eller kundservice på 010-442 11 00 (mån-ons, fre 8.00-16.30, tors 8.00-18.00).

På Medlemsportalen hittar du dina bostadsrättsuppgifter, avier, blanketter samt aktuella medlemsförmåner och erbjudanden. Du hanterar även ditt HSB Medlemsbevis som från 2018 ersätter medlemskort och årsmärke.

Styrelse

Maila i första hand till styrelsen@brf-uttern.se. Skriv då vänligen även namn, adress, telefon och lägenhetsnummer. Ditt mail registreras och ärendet behandlas på nästkommande styrelsemöte.

Janurban ModighOrdförandeordforande@brf-uttern.se
Ralph DreilichEkonomiekonomi@brf-uttern.se
Aurelian BriaFastighet, förvaltningfastighet@brf-uttern.se
Peter RydellMark, boendemark@brf-uttern.se
Hans TillbergSekreteraresekreterare@brf-uttern.se
Magnus FlygInformation, webbinformation@brf-uttern.se
Christopher PeterssonInformation, webb it@brf-uttern.se
Bettina StåhlEkonomiekonomi2@brf-uttern.se

Valberedning

valberedning@brf-uttern.se

Elisabeth Chuck (ordförande)

Anna Enberg

Mikael Boklund

Lämna in motion till stämman (ärende)

Vill man att föreningen ska arbeta för en speciell fråga, kan man föra fram sin åsikt och
påverka genom att skriva en motion/ärende till föreningens årsstämma.
Alla föreningsmedlemmar har rätt att lämna in motioner och denna motionsrätt är reglerad i
föreningens stadgar som styrelsen har att följa. Senast Februari månads utgång ska motionen vara inlämnad till styrelsen för att behandlas på stämman.

Hur du skriver en motion kan läsa mer om här: Skriva en motion.