Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Halkväder!

Halkväder!

När det är den typ av väder vi haft senaste dygnet blir det halt. Våra entreprenörer gör ett bra jobb med att röja och sanda, men när det smälter och fryser om vartannat kan det bli isfläckar ändå. Så här kommer en liten påminnelse om att det finns sandlådor på båda gårdarna. Alla som får syn på en isfläck är välkomna att kasta lite sand på den!

Cykelparkeringar under vintern

Cykelparkeringar under vintern

Cykelställen vid nr 47 och nr 6 används under vintern som snöupplag för den snö som skottas bort från gårdarna. Tänk på att flytta bort era cyklar från dem. Kvarglömda cyklar kan i värsta fall komma att skadas om det kommer mycket snö.

De cykelförråd som finns i gatuplanet är i första hand till för boende i höghusen som aktivt använder sina cyklar. De är inte till för långtidsförvaring eller för dem som bor i radhusen. Om ni hör till de senare och har en cykel i förråden i markplan: Ställ istället ned den i de cykelförråd som finns i källarna. Om ni har problem med att komma in så kan ni kontakta Peter Rydell på tel 070-420 03 04 (eller någon annan i styrelsen) så hjälper han er.


/
Inbrott på Trillans väg

Inbrott på Trillans väg

Tyvärr har det inträffat ett flertal inbrott i Jarlaberg den senaste tiden. Ett av dem i vår förening. Var gärna uppmärksam på personer som inte hör hemma i föreningen som beter sig märkligt och tala med dem. Om vi visar att vi är uppmärksamma kan vi förhoppningsvis undvika att det händer igen. Vid allvarligare misstankar kan du kontakta polisen på 114 14.

/
Protokoll från extra föreningsstämma

Protokoll från extra föreningsstämma

På stämman 2018-11-20 antogs styrelsens två förslag gällande el och bredbandsavtal enhälligt. Det var också trevligt att se att antalet närvarande röstberättigade var rekordhögt, 46 st. Förhoppningsvis är detta en effekt av att vi nu når ut till majoriteten av medlemmarna direkt med e-post.

Stämmoprotokollet hittar du här.

/
Frågor och svar kring nytt bredbandsabonnemang

Frågor och svar kring nytt bredbandsabonnemang

Vad är det som är på gång och varför?
När Telia installerade fiber till lägenheterna för 5 år sedan var det med ett avtal där Telias ägandet av installationen avslutades efter 5 år. Så nu äger föreningen installationen. Det ger oss möjlighet att upphandla bredbandsanslutning för medlemmarna till ett väsentligt lägre pris än de individuella avtal som idag erbjuds av ComHem eller Telia. Kostnaden blir så pass låg att den kan rymmas inom nuvarande månadsavgift.

Vad händer med mitt ComHem-abonnemang?
Ingenting. Men du kommer att kunna avsluta bredbandsdelen om du vill.

Vad händer med mitt Telia-abonnemang?
Bredbandsdelen kommer att upphöra. Andra abonnemang du har hos Telia påverkas inte.

Vad kommer det att kosta mig?
Ingenting. Bredbandet kommer att vara inkluderat i den nuvarande månadsavgiften tills vidare.

Kommer månadsavgiften att påverkas?
Nej den blir oförändrad.

Hur snabbt blir det?
Minst symmetriskt 100 Mbit/s upp och ned.

Kan jag få högre hastighet?
Ja, de som har väldigt höga behov kan beställa högre hastigheter.

Ingår router?
Ja en router med WiFi ingår.

Hur kommer det nya bredbandet att anslutas?
Det blir via fiber-uttaget som Telia installerade för 5 år sedan. Vi har valt bort alternativet att ansluta via ComHems gamla kabel-TV-uttag. Föreningens centralt upphandlade bredband ska vara så framtidssäkert som möjligt. Fiberinstallationen är ny, modern, leverantörs-oberoende och utbyggbar.

Kan jag behålla min @comhem.se e-postaddress?
Ja om du behåller ditt ComHem-abonnemang. Kolla med deras kundtjänst vad som händer om du vill avsluta ditt bredbandsavtal.

Kan jag behålla min @telia.se e-postaddress?
Förmodligen, om du behåller t ex ditt Telia mobil-abonnemang. Kolla med deras kundtjänst.

Ingår IP-telefoni?
Ja det finns för er som så önskar. Trafikavgifter tillkommer.

Min lägenhet har inte fiber!
Det fåtal lägenheter som tidigare tackade nej till fiber kan anslutas.

Frågor och svar kring IMD El

Frågor och svar kring IMD El

Inför extrastämman kommer här svar på de frågor som hittills dykt upp gällande IMD El.

Vad är Individuell Mätning och Debitering? Jag har ju redan ett eget avtal och egen mätare!
Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering, och har som syfte att få ner kostnaderna för vår elkonsumption, och skapa medvetande om vår förbrukning. Istället för att varje lägenhet har sitt eget elavtal och betalar egen nätavgift, övertar föreningen den rollen och har ett gemensamt kontrakt. Du slipper få två olika fakturor och betalar mer direkt för din förbrukning. Föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt. Efter en teknisk installation kan man läsa av sin elförbrukning direkt i datorn eller på en app med snabba uppdateringar. Debiteringen sker automatiskt via månadsavierna från HSB.

Vad händer med mitt nuvarande avtal?
Det sägs upp centralt, du behöver inte göra något.

Kostar uppsägningen mig något?
Nej

Behöver jag teckna något nytt avtal?
Nej, föreningen levererar din el, mäter och debiterar den på månadsavgifts-avin.

Vad kostar det mig?
Ingen installationskostnad, din kostnad för förbrukad el kommer att sjunka.

Hur mycket kommer min elkostnad sjunka?
Det beror på din förbrukning och hur bra ditt nuvarande avtal är, så det finns inget enkelt svar.

Vad kostar det för föreningen?
Vi investerar en knapp miljon, som kommer att betala sig för föreningen på ca 4-5 år.

Vad är fördelen för föreningen?
Lägre kostnader för medlemmar och förening. Skapar bättre förutsättning för installation av förnyelsebara energikällor.

Vad händer vid lägenhetsförsäljning?
Det blir enklare än tidigare. Eftersom elen debiteras på månadsavin behöver du bara rapportera tillträdesdatum så sköts resten automatiskt./
Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma

Här kommer en kallelse till extrastämma i vår förening. Det som ska behandlas är framförallt införandet av IMD, Individuell Mätning / Debitering El, som vi tidigare informerat om.

Införandet kommer att föra med sig att medlemmarnas nuvarande elavtal sägs upp och ersätts av det nya. Detta kräver ett stämmobeslut.

Vi kommer även att ta upp frågan om ny bredbandsleverantör.


När? Tisdag den 20 november 2018 kl 19:00
Var? Gårdslokalen Gård 9, Trillans väg 2-40

Dagordning enligt stadgarnas §17:

1. Föreningsstämmans öppnande.
2. Val av stämmoordförande.
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman.
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet.
7. Val av minst två rösträknare.
8. Godkännande av dagordning.
9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
10. Beslut om införande av individuell mätning/debitering el.
11. Beslut om gruppanslutning bredband.
12. Föreningsstämmans avslutande.

/
Utemiljöträffen

Utemiljöträffen

Den 18e september hade vi en träff för att komma igång med utemiljö-projektet som det beslutades om på stämman. Trädgårdsingenjör Pauline Bjuhr höll ett föredrag där hon berättade lite om hur man kan tänka och visade ett antal förändringsprojekt som skulle kunna fungera som inspiration.

Tyvärr var uppslutningen inte så stor, bara 24 medlemmar var med. Det bildades en arbetsgrupp som ska jobba med projektet, under ledning av Peter Rydell (mark@brf-uttern.se), men eftersom uppslutningen var dålig och intresset för arbetsgruppen inte jättestort finns det risk att projektet rinner ut i sanden.

Du som brinner för utemiljön får gärna kontakta Peter så vi får lite energi i arbetet!

/
Höststädning 27e oktober

Höststädning 27e oktober

Den vanliga höststädningen kommer i år att äga rum den 27e oktober kl 10-13. Det kommer att såklart också finnas en container för att slänga saker i och varmkorv och dricka.

I år blir det också cykelauktion på kvarglömda cyklar! Vi har ett flertal cyklar som ingen gör anspråk på. Istället för att lämna dem till metallåtervinning säljer vi ut dem till högstbjudande.

Alla förhandsanmälda som också deltar får också tillgodoräkna sig 3 timmar egenförvaltningstid som ger avdrag på månadsavgiften.

Anmäl din medverkan med ett e-postmeddelande till mark@brf-uttern.se.

/
Styrelsemöte September

Styrelsemöte September

Hela styrelsen var på plats för det första mötet efter semestern. De viktigaste frågorna och besluten var:

  • Vi går vidare med IMD för elen, tillsammans med Cewe som leverantör. Mer info kommer!
  • Trädgårdsprojektet dras igång med en föreningsträff den 18/9.
  • Vi utökar MC-parkeringen med 2-3 platser under trappan.
  • Vår värmeleverantör var på plats och presenterade ett förslag på en del ändringar av hur vi är inkopplade på fjärrvärmenätet. Utrustningen kommer att ta en del plats i våra lokaler men ge större leveranssäkerhet. Styrelsen är positiv till det men har inte tagit något formellt beslut eftersom det inte fanns ett konkret avtalsförslag ännu.
  • Vi konstaterade att alla är positiva till gemensamt inköp av Internet, men att det fanns ganska många offerter. Innan nästa möte kommer de att sammanställas så att vi kan välja leverantör.
/
Laddar…