Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Stockholm Exergi har meddelat att dom än en gång kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-06-17 klockan 08:00
till
Torsdag 2020-06-18 klockan 02.00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Vi påminner om att när varmvattnet slås på igen kommer det lika snabbt som vanligt i kranen, så det är bara slöseri att spola en massa i hopp om att det ska komma varm vatten. Finns det varmvatten så kommer det fort.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

/
Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Här finns nu protokollet från årets lite annorlunda stämma:

/
Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Så som tidigare informerats meddelar styrelsen nu tre alternativ att delta på stämman som komplettering till kallelsen.

1. Fysisk närvara på stämman
(som vanligt)
• Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 25 personer som då skall kunna sitta med 2 meters avstånd.
• Platser tilldelas i turordning enligt först till kvarn.
• Tag med din ifyllda poströst om du inte kan beredas plats och blir hänvisad till att följa den via videolänk.

2. Via Youtube live sändning
• Inga förberedelser krävs, funkar i alla datorer/mobiler.
• Stämman sänds direkt, det vill säga vi sänder endast under stämmans mötestid.
• Du kan se och höra, samt ställa frågor till stämman via textchatt-funktionen.
• Du kan endast rösta genom att lämna in din poströst.
Klicka här för att komma till sändningen.

3. Via videokonferens (Zoom)
• Om du vill delta via Zoom måste anmäla dig via e-post till styrelsen@brf-uttern.se senast tisdagen den 28 april kl 12.00.
• Du kommer att få inbjudan med instruktioner till den e-post du anmält dig med, både hur du laddar ner och installerar Zoom på din dator/padda/mobiltelefon och inloggningsinformation till mötet.
• Vi kommer att öppna Zoom mötet 20 minuter före stämman så att vi skall kunna se att tekniken fungerar.
• Inloggningen till möteslobbyn gör du den 28 april mellan kl. 18.40 – 18.55.
• När du blir insläppt på mötet gör vi en identitetskontroll som kräver att din enhets videokamera är påslagen
• Under stämman kommer allas mikrofoner att vara ”mutade” dvs. avstängda.
• Om man vill ha ordet så vinkar man i bild och vi öppnar då för att komma in och prata.
• Röstning via Zoom sker genom att man vinkar om man inte godkänner/bifaller eller så har man poströstat och då gäller poströsten.

/
Stämman och årsredovisning 2019

Stämman och årsredovisning 2019

Redovisning, förvaltningsberättelse och revision är nu klara. Här nedan hittar du alltsammans som nedladdningsbar PDF.

Stämman kommer att sändas live på Youtube på den här adressen:
https://www.youtube.com/channel/UCR-0FVYkZsJhWhDC6RVwmQQ/live

På den sidan på Youtube finns också en chat-funktion där ni som tittar på live-sändningen kan skriva frågor och kommentarer. Dessa kommer att läsas upp på stämman.

/
Varmvatten avstängt

Varmvatten avstängt

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-04-29 klockan 08:00 – 18:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

/
Vårstädning - Gårdar och Garage

Vårstädning – Gårdar och Garage

Årets garage-sopning kommer att göras den 4-5 Maj i garaget Landåvägen (11-12 maj för Diligensvägen). Kom ihåg att flytta ut bilen för att undvika damm och skador samt ge plats för sopningen.

Gårdsstädningen kommer att gå av stapeln som vanligt. Det blir den 9 Maj kl 10.00-13.00. Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning. Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se. Vi är ju utomhus, och utgår från att alla uppträder ansvarsfullt för att undvika smittspridning, dvs inte kommer med om ni symptom, samt håller avstånd.

Kaffe och bullar serveras, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp, och miljöstugan är stängd följande måndag (11/5).

/
Årsstämma 2020

Årsstämma 2020

Kallelse till 2020 års ordinarie stämma i HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka. Tisdagen den 28 april kl 19:00 i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40.

Härmed kallar styrelsen för HSB Brf Uttern nr 284 till stämma för räkenskapsåret 2019. Som alla vet så gäller ju speciella omständigheter i år. Styrelsen har beslutat om att genomföra stämman men att i görligaste mån följa alla rekommendationer. Årets föreningsstämma innehåller inga motioner och inga andra kontroversiella beslut vilket underlättar.

Ladda ned komplett kallelse med dagordning här:

Följande genomförande har vi har tänkt oss:

  1. Om du är sjuk eller känner sjukdomssymptom – stanna hemma
  2. Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 25 personer som då skall kunna sitta med 2 meters avstånd
  3. Stämman kommer att ”live” sändas så att de medlemmar som så önskar kan delta via dator, padda eller telefon.
  4. De som deltar via ”live” sändningen kommer att erbjudas att ställa frågor under mötets gång via chatt eller e-post.
  5. Vi överväger ett förfarande med s k ”poströster” dvs. man som medlem kan lämna in en blankett där man fyllt i hur man röstar

Styrelsen kommer i perioden fram till stämman att återkomma mer exakt hur allt kommer att fungera. Vi är väl medvetna om att vissa av våra medlemmar som inte kan delta fysiskt inte heller har eller förstår hur tekniken med ”live” sändning fungerar. Men som vi skriver inledningsvis så är detta ett exceptionellt år och det är svårt att lösa alla situationer och vi kommer att vara behjälpliga med tekniken så mycket som vi kan i rådande omständigheter. Har du idéer, funderingar eller frågor så hör av dig till styrelsen, vi är alltid öppna för ytterligare möjligheter att få till en bra föreningsstämma.

Rösträtt, ombud och biträde
Enligt föreningens stadgar § 18 gäller följande:

På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt, har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen ”månadsavgift” har inte rösträtt.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är
medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud.

Ombud skall lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och gäller högst ett år från utförandet.

Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde.

/
Uppdatering kring el-räkningarna

Uppdatering kring el-räkningarna

Hej alla medlemmar i Brf Uttern. 

Det har gått ett tag sedan vi gick över till IMD (individuell mätning & debitering) och som flera av er säkert förstått så har det tyvärr inte gått helt som vi i styrelsen planerat.
Kort så beslutade kommunen i November att godkänna Nacka Energi nya abonnemangsformer och priser. Det påverkar hur radhusen får anslutas till el-nätet. Installation av elmätare fick rullas tillbaka men abonnemangen tecknas nu istället av föreningen.

Tyvärr blev det förseningar och även en del missförstånd mellan styrelse, entreprenör och el-leverantör i samband med detta. Det fick till följd att elförbrukningen inte kom med på kvartalsdebitering för första kvartalet 2020. 

Alla radhusens ”räkningar” har gått till föreningen och betalas så ingen behöver känna oro att elen stängs av. Elförbrukningen kommer att debiteras ut senare till radhusen när vi löst alla detaljerna. Det är en svår nöt att knäcka just nu och vi behöver några veckor till på oss att hitta en lösning.

Det har också kommit frågor om det går att få elen mer specificerad då man på avin från HSB bara ser en klumpsumma. Styrelsen kommer att distribuera information så att var och en kan logga in via en webbsida och se just sin förbrukning .

Jag är ledsen att vi i styrelsen inte informerat tidigare men det är tyvärr så att när man inte har raka besked att ge och när man är i en lösnings/utredningsfas så är det lätt att man inte agrar på allra bästa sätt.

Sen har det rådande nuläget med virus satt sina spår och tagit lite energi från oss människor … men vi går ju i alla fall mot ljusare tider – och detta får vi hoppas gäller fler saker än bara solen.

Janurban Modigh 
Ordförande Brf Uttern

/
ComHems analoga kanaler försvinner

ComHems analoga kanaler försvinner

Den 26 maj går ComHem över till att sända alla tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår.

Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. De flesta har redan tv-apparater som kan visa digital-tv, och några kan behöva byta källa eller göra en kanalsökning för att hitta dem. Om du har en äldre tv kan du behöva komplettera den med en digitalbox eller byta till en nyare tv-modell.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

/
Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Valberedningen för Brf Uttern arbetar nu med att ta fram förslag inför föreningsstämman 2020 som hålls senare i vår. Styrelsen ska bestå av minst 3 personer och högst 11 personer. Mandat-tiden är 1 år.

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna tillföra nyttig kompetens till styrelsearbetet. Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Du kan naturligtvis även föreslå dig själv. Ditt förslag ska innehålla namn på den du föreslår samt en kort motivering till varför du anser att den nominerade skulle passa bra i styrelsen. Ditt förslag (och eventuella frågor) sänder du till någon i valberedningen senast den 20 mars.

Uppgift om nuvarande styrelsesammansättning hittar du på kontakt-sidan.

Valberedningen
Bo Westas, e-post: bo.westas@gmail.com
Trillans väg 2
Eva Jernberg, e-post: eva.jernberg2@gmail.com
Trillans väg 2
Anders Brandt, e-post: abrswe@tele2.se
Trillans väg 47

/
Laddar…