Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Underhåll av tak

Underhåll av tak

Arbetet har redan påbörjats med att komplettera och förstärka tätningar på hårt utsatta plåtdetaljer.
Det innebär att hantverkare kommer befinna sig på flerbostadshusens tak och passera förbi takfönster.

Arbetet förväntas slutföras under oktober

/
Höstfixardag 16 oktober kl 10:00

Höstfixardag 16 oktober kl 10:00

Nu är det återigen dags för sedvanlig höstfixardag! I år blir det Lördagen den 16/10 kl 10:00. I år ska vi lägga ut täckbark och plantera ett stort antal lökar.

Viktigt om cyklar!

Det är trångt i cykelförråden igen, och dags för utrensning. Det sattes blåa tejpbitar på ett antal cyklar innan sommaren.


Du som har en cykel och vill ha kvar den i förrådet:

Ta bort tejpbiten!

Alla cyklar som inte tejpen tagits bort på kommer att flyttas undan i några månader innan vi gör oss av med dem.

Detsamma gäller allt som inte är cyklar som placerats i förråden. Cykelförråden är inte en plats för sparkcyklar, trehjulingar, pulkor, barnstolar och liknande. Sådana ska förvaras i lägenheten eller i egna förråd.

Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning. Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se. Vi är ju utomhus, och utgår från att alla uppträder ansvarsfullt för att undvika smittspridning, dvs inte kommer med om ni symptom, samt håller avstånd.

Det serveras varmkorv, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp, och miljöstugan är stängd följande måndag (18/10).

/
Ny ansvarig för föreningens digitala kanaler sökes!

Ny ansvarig för föreningens digitala kanaler sökes!

Jesper Weissglas som i vår styrelse är ansvarig för information med bl a underhåll av vår hemsida, vilket han gjort ett fantastiskt jobb med, har beslutat att flytta från Jarlaberg. 

Styrelsen behöver därför hjälp med att hantera Jespers arbetsuppgifter i allmänhet så som informationsansvarig och sköta vår hemsida i synnerhet. 

Jag vill därför med med detta utskick lyssna av om det är någon som skulle vara intresserad av att hjälpa till med Jespers arbetsuppgifter, speciellt att underhålla vår hemsida. För er som är tekniskt bevandrade så är hemsida byggd i WordPerss med ett antal plug-ins samt moduler för e-post och SMS-utskick. Vi driftar en egen virtuell server för WP, och där finns också några andra verktyg för styrelsens internkommunikation.

Skulle du vara intresserad av att vara med och arbeta med Jespers arbetsuppgifter så hör av dig till mig (vår ordförande). 

Det finns olika former som man kan sköta detta arbete, antingen som styrelseledamot, alternativt som arvoderad bara för att underhålla hemsidan.

Du når mig på 070 251 37 07 eller ordforande@brf-uttern.se.

Janurban Modigh 

/
Uppdatering ang laddstolpar för elbilar

Uppdatering ang laddstolpar för elbilar

Information om laddning av el-fordon i Jarlabergs Samfällighetsförenings garage.

Som vi tidigare informerat om så har JSf:s styrelse beslutat om en förstudie av hur vi skall hantera frågan om laddning av el-fordon i våra garage.

Lagom till semestrarna så leverade HSB Konsult sin rapport och styrelsen har behandlat den en första omgång och fattat några beslut.

Vi vet inte hur mycket en ”vanlig boende” i Jarlaberg känner till hur en samfällighet fungerar! Men man kan lite förenklat säga att Lantmäteriet utfärdar en ”förrättning” vilket är ett dokument som talar om vad en samfällighet får eller ska förvalta. Saker som inte står i en ”förrättning” ska en samfällighet arbeta med. T ex laddstolpar för el-fordon står inte nämnda i JSf:s ”förrättning”. 

Varför vi skriver detta är för att alla skall förstå att det är inte bara att ”köra på”. I JSf:s förtätning så står det: ”parkeringshus med tillhörande anordningar samt 20 st utvändiga parkeringsplatser på vardera fastighet”. Lantmäteriet anser inte att ”tillhörande anordningar” omfatta laddstolpar då när denna text skrevs så fanns inte funktionen att ladda el-fordon.

För dig som är intresserad av konsultens rapport så publicerar vi den på JSf:s hemsida: https://jarlabergsf.se/ .

Om du har synpunkter på rapporten, håller med har annan information etc. E-post till jarlabergsf@gmail.com eller kontakta ordförande Janurban Modigh 070 251 37 07.

På senaste styrelsemötet där vi behandlade rapporten beslutades att nästkommande styrelse (efter stämman 30/9) får driva frågan vidare.

Däremot beslutad vi följande:

  1. Lantmäteriet har svarat JSf:s behöver en ny ”förrättning”. Styrelsen beslutade att starta utan förrättning till vidare men med underskrift av varje delägare. Vi kommer dock på sikt att ansöka om en ny förrättning. Obs! Det kan ta upp till 9 månader att får en handläggare på lantmäteriet och det är ganska dyrt.
  2. Det behövs inte en ny enkät? Behovet är ganska uppenbart ändå.
  3. Ladd-platser skall vara individuella med några extra på gästparkeringarna.
  4. De Individuella i ska vara under tak. De öppna på gästparkeringen utomhus.
  5. Vi ska ansöka till Naturvårdverket om pengar.
  6. Vi ska ta betalt genom fast avgift (schablon) + rörlig förbrukning.
  7. Vår huvudhypotes är att effekten ska vara 3,7 kW på de fasta platserna under tak samt starkare (11 kW) på de öppna. Men vi ska undersöka ytterligare vad konsekvenserna skulle vara att ha 11 kW på alla ladd-stationer.
  8. Säkerhetsklassen skall vara ”mode 3” (EU rekommendation).
  9. Kontakttyp ska vara ”Typ 2 CCS”  (EU rekommendation).
  10. Konsultens rapport skal publiceras  på JSf:s hemsida.
/
Nu har vi ett piano!

Nu har vi ett piano!

Efter ett fint initiativ från Stefan Wiens i T51 har föreningen berikats med ett piano i festlokalen på gård 8. Vi hoppas det kommer till glädje. Och att ni som har barnkalas är försiktiga med det!

/
NY TRAPPHUSBELYSNING

NY TRAPPHUSBELYSNING

Under juli (1/7 – 16/7) byts lamporna i trapphusen ut mot nya energibesparande LED-armaturer.

Visst buller och släckt belysning kan förekomma under arbetstid, som är 07:30 – 18:00.

Hissarna fungerar som vanligt.

/
Stamspolning under vecka 35

Stamspolning under vecka 35

STAMSPOLNING V35

Det har blivit dags för spolning av avlopps-stammarna igen.

Den kommer göras v35, den 30 aug – 3 sept.

Entreprenören behöver tillträde till alla lägenheter. Om ni planerar att vara bortresta behöver ni prata med Aurelian (fastighet@brf-uttern.se) och lämna nycklar.

Mera detaljerad information kommer lite närmare arbetets start.

/
Digital föreningsstämma

Digital föreningsstämma

Här är addressen för den digitala föresningsstämman:

https://bit.ly/3bLafnK

Starta gärna uppkopplingen en kvart innan mötet börjar så vi kan reda ut eventuellt trassel.

/
Laddar…