Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Uppdatering kring el-räkningarna

Uppdatering kring el-räkningarna

Hej alla medlemmar i Brf Uttern. 

Det har gått ett tag sedan vi gick över till IMD (individuell mätning & debitering) och som flera av er säkert förstått så har det tyvärr inte gått helt som vi i styrelsen planerat.
Kort så beslutade kommunen i November att godkänna Nacka Energi nya abonnemangsformer och priser. Det påverkar hur radhusen får anslutas till el-nätet. Installation av elmätare fick rullas tillbaka men abonnemangen tecknas nu istället av föreningen.

Tyvärr blev det förseningar och även en del missförstånd mellan styrelse, entreprenör och el-leverantör i samband med detta. Det fick till följd att elförbrukningen inte kom med på kvartalsdebitering för första kvartalet 2020. 

Alla radhusens ”räkningar” har gått till föreningen och betalas så ingen behöver känna oro att elen stängs av. Elförbrukningen kommer att debiteras ut senare till radhusen när vi löst alla detaljerna. Det är en svår nöt att knäcka just nu och vi behöver några veckor till på oss att hitta en lösning.

Det har också kommit frågor om det går att få elen mer specificerad då man på avin från HSB bara ser en klumpsumma. Styrelsen kommer att distribuera information så att var och en kan logga in via en webbsida och se just sin förbrukning .

Jag är ledsen att vi i styrelsen inte informerat tidigare men det är tyvärr så att när man inte har raka besked att ge och när man är i en lösnings/utredningsfas så är det lätt att man inte agrar på allra bästa sätt.

Sen har det rådande nuläget med virus satt sina spår och tagit lite energi från oss människor … men vi går ju i alla fall mot ljusare tider – och detta får vi hoppas gäller fler saker än bara solen.

Janurban Modigh 
Ordförande Brf Uttern

/
ComHems analoga kanaler försvinner

ComHems analoga kanaler försvinner

Den 26 maj går ComHem över till att sända alla tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna (inkl. FM-radio via tv-uttaget) utgår.

Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. De flesta har redan tv-apparater som kan visa digital-tv, och några kan behöva byta källa eller göra en kanalsökning för att hitta dem. Om du har en äldre tv kan du behöva komplettera den med en digitalbox eller byta till en nyare tv-modell.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.

Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

/
Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Valberedningen för Brf Uttern arbetar nu med att ta fram förslag inför föreningsstämman 2020 som hålls senare i vår. Styrelsen ska bestå av minst 3 personer och högst 11 personer. Mandat-tiden är 1 år.

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna tillföra nyttig kompetens till styrelsearbetet. Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Du kan naturligtvis även föreslå dig själv. Ditt förslag ska innehålla namn på den du föreslår samt en kort motivering till varför du anser att den nominerade skulle passa bra i styrelsen. Ditt förslag (och eventuella frågor) sänder du till någon i valberedningen senast den 20 mars.

Uppgift om nuvarande styrelsesammansättning hittar du på kontakt-sidan.

Valberedningen
Bo Westas, e-post: bo.westas@gmail.com
Trillans väg 2
Eva Jernberg, e-post: eva.jernberg2@gmail.com
Trillans väg 2
Anders Brandt, e-post: abrswe@tele2.se
Trillans väg 47

/
Bord och stolar skänkes

Bord och stolar skänkes

I mitten av Februari kommer vi förnya möblerna i våra festlokaler. I samband med detta får vi ganska många bord och stolar i användbart skick över. För föreningen kostar det bara pengar att forsla bort dem, så därför skänker vi bort så många som möjligt till medlemmarna först.

De här tiderna gäller för dig som är intresserad att hämta upp några stolar eller bord:

  • Söndag 16 februari dagtid
  • Måndag 17 februari efte4rmiddag/kväll

Om du är intresserad kontaktar du Peter på 0704 200 304 och kommer överens om en tid att hämta.

/
Elräkningar i Februari

Elräkningar i Februari

Som vi hoppas att alla vid det här laget vet, så kommer kostnaden för din lägenhets el-förbrukning från och med nu att finnas med på lägenhetens avgifts-avi.

Som du säkert också upptäckt, fanns det ingen el-avgift med på januari-avin 2020.
Orsaken till detta var att vi inte hunnit få alla rutiner på plats när den avin skrevs ut.

Rutinerna är nu på plats och för att du inte skall få en onormalt stor elräkning första gången, så har styrelsen beslutat att göra en särskild separat avgifts-avi för 4:e kvartalet 2019 som kommer att skickas ut snarast.

/
Vi behöver ett par nya värdar/värdinnor

Vi behöver ett par nya värdar/värdinnor

Föreningens gästlägenheter och festlokaler är beroende av att några medlemmar sköter om bokningar och hanterar nycklar.

Just nu saknar vi ett par värdar/värdinnor och efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att bidra. Bokningarna sköts via föreningens hemsida, sedan lämnar värd/värdinna ut och tar emot nyckeln, samt kontrollerar att den som utnyttjat lokalen lämnat det fint efter sig. En gång per kvartal redovisas vilka som hyrt till ekonomiansvarig.

Föreningen arvoderar jobbet via så kallad självförvaltning med 7 500 kr/år för gästlägenhet-värdar samt 5 000 kr/år för festlokal-värdar.

Vi söker också en miljöstuge-värd som kan öppna miljöstugan på måndagar kl 18.30 – 19.00. Erätts med 120 kr/gång.

Är du intresserad av att eventuellt bli en av våra värdar kontaktar du Peter på mark@brf-uttern.se.

/
Gamla portnycklarna försvinner v48

Gamla portnycklarna försvinner v48

Det var nu flera år sedan vi införde elektroniska nycklar i portarna. Målet var att öka säkerheten. Vi har haft kvar de gamla låscylindrarna, men nu är det dags att ta bort dem för att dra nytta av den ökade säkerheten som de elektroniska nycklarna innebär. Samtidigt monterar vi automatiska öppnare på insidan, som gör att man inte behöver trycka på knappar för att öppna när man ska ut genom porten. Praktiskt om man har händerna fulla med väskor.

De mekaniska låscylindrarna kommer att tas bort vecka 48.

Vid eventuellt strömavbrott kommer dörrlåsen att öppnas automatiskt så passagen blir fri.

Om du eventuellt önskar flera elektroniska nyckelbrickor kan du kontakta Aurelian på fastighet@brf-uttern.se.

/
PUB-kväll 28 November

PUB-kväll 28 November

PUB-KVÄLL

för medlemmar med tema:

EXTREMT VÄDER

Välkomna till en trevlig kväll där vi får hör till meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg berätta om världens mest extrema väderfenomen.

Torsdag 28 November
Festlokalen gård 8, kl 19:00

Föreningen bjuder på ett glas öl/vin/alkoholfritt samt tilltugg, därefter bar till självkostnadspris.

/
Avstängning av värme och varmvatten

Avstängning av värme och varmvatten

Förra gången vi aviserade varmvattenavstängning för servicearbeten på vår värmecentral blev det inget av, på grund av tekniska problem med själva avstängningen. Nu görs ett nytt försök:

Torsdagen den 31 Oktober mellan klockan c:a 08.30 till 15.00

VIKTIGT! När arbetet är färdigt finns det smuts i ledningarna. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning för att få ut eventuell smuts och missfärgning.

/
Avgift för andrahandsuthyrning

Avgift för andrahandsuthyrning

I föreningen stadgar står det sedan länge att vi kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Vi har hittills inte till tillämpat den här avgiften, men kommer att börja göra det från och med 1a oktober 2019.

/
Laddar…