Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till::


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Elräkningar i Februari

Elräkningar i Februari

Som vi hoppas att alla vid det här laget vet, så kommer kostnaden för din lägenhets el-förbrukning från och med nu att finnas med på lägenhetens avgifts-avi.

Som du säkert också upptäckt, fanns det ingen el-avgift med på januari-avin 2020.
Orsaken till detta var att vi inte hunnit få alla rutiner på plats när den avin skrevs ut.

Rutinerna är nu på plats och för att du inte skall få en onormalt stor elräkning första gången, så har styrelsen beslutat att göra en särskild separat avgifts-avi för 4:e kvartalet 2019 som kommer att skickas ut snarast.

Vi behöver ett par nya värdar/värdinnor

Vi behöver ett par nya värdar/värdinnor

Föreningens gästlägenheter och festlokaler är beroende av att några medlemmar sköter om bokningar och hanterar nycklar.

Just nu saknar vi ett par värdar/värdinnor och efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att bidra. Bokningarna sköts via föreningens hemsida, sedan lämnar värd/värdinna ut och tar emot nyckeln, samt kontrollerar att den som utnyttjat lokalen lämnat det fint efter sig. En gång per kvartal redovisas vilka som hyrt till ekonomiansvarig.

Föreningen arvoderar jobbet via så kallad självförvaltning med 7 500 kr/år för gästlägenhet-värdar samt 5 000 kr/år för festlokal-värdar.

Vi söker också en miljöstuge-värd som kan öppna miljöstugan på måndagar kl 18.30 – 19.00. Erätts med 120 kr/gång.

Är du intresserad av att eventuellt bli en av våra värdar kontaktar du Peter på mark@brf-uttern.se.

/
Gamla portnycklarna försvinner v48

Gamla portnycklarna försvinner v48

Det var nu flera år sedan vi införde elektroniska nycklar i portarna. Målet var att öka säkerheten. Vi har haft kvar de gamla låscylindrarna, men nu är det dags att ta bort dem för att dra nytta av den ökade säkerheten som de elektroniska nycklarna innebär. Samtidigt monterar vi automatiska öppnare på insidan, som gör att man inte behöver trycka på knappar för att öppna när man ska ut genom porten. Praktiskt om man har händerna fulla med väskor.

De mekaniska låscylindrarna kommer att tas bort vecka 48.

Vid eventuellt strömavbrott kommer dörrlåsen att öppnas automatiskt så passagen blir fri.

Om du eventuellt önskar flera elektroniska nyckelbrickor kan du kontakta Aurelian på fastighet@brf-uttern.se.

/
PUB-kväll 28 November

PUB-kväll 28 November

PUB-KVÄLL

för medlemmar med tema:

EXTREMT VÄDER

Välkomna till en trevlig kväll där vi får hör till meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg berätta om världens mest extrema väderfenomen.

Torsdag 28 November
Festlokalen gård 8, kl 19:00

Föreningen bjuder på ett glas öl/vin/alkoholfritt samt tilltugg, därefter bar till självkostnadspris.

/
Avstängning av värme och varmvatten

Avstängning av värme och varmvatten

Förra gången vi aviserade varmvattenavstängning för servicearbeten på vår värmecentral blev det inget av, på grund av tekniska problem med själva avstängningen. Nu görs ett nytt försök:

Torsdagen den 31 Oktober mellan klockan c:a 08.30 till 15.00

VIKTIGT! När arbetet är färdigt finns det smuts i ledningarna. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning för att få ut eventuell smuts och missfärgning.

/
Avgift för andrahandsuthyrning

Avgift för andrahandsuthyrning

I föreningen stadgar står det sedan länge att vi kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Vi har hittills inte till tillämpat den här avgiften, men kommer att börja göra det från och med 1a oktober 2019.

/
Ny adress och brevlåda

Ny adress och brevlåda

Föreningens officiella postlåda har flyttats från trappuppgången i Trillans v 26 till styrelserums-dörren på Trillans väg 2 nb, dvs dörren som vätter ut mot gångvägen mellan våra två fastigheter.

/
Utemiljö-enkät

Utemiljö-enkät

Vid föreningsstämman 2017 fans några motioner som behandlade föreningens utemiljö. Beslutet på stämman blev att styrelsen fick i uppdrag att: ”tillsätta en bred arbetsgrupp att arbeta med föreningens yttermiljö”. Som första åtgärd bjöd styrelsen in till en informationskväll hösten 2018 där en Trädgårdsinspiratör från HSB berättade om skillnaden i att bygga yttre miljö/trädgårdar idag mot när Uttern byggdes. Hon visade också exempel på vad man kan göra.

Deltagarantalet vid detta infomöte var inte så stort och ej heller entusiasmen att vara med och arbeta med trädgården. När man går runt i vårt område kan man konsterna att det ser väldigt olika ut. Vissa områden är välskötta andra igenväxta med stora buskar. En del träd har blivit stora och växer väldigt nära fastigheten vilket både skymmer sikten och inverkar negativt på fasaden.

Förening har på innergårdarna gjort några provplanteringar där man ändrat från de traditionella buskarna till planteringar med marktäckande växter och växter som ändrar färg med årstiderna, dvs det finns alltid någon växt som står i prakt hela året om. Men när det gäller trädgård eller yttre miljö som vi idag ofta säger så har medlemmar ofta många och starka uppfattningar om hur det skall var så Styrelsen beslutade att genomföra en enkät och vi ber dig att svara på dessa frågor senast.

Med föreningens utemiljö avses de ytor som föreningen ansvarar för:
• Innegårdarna, gård 8 och 9 med cykelställ, bänkar, lekplatser och föreningshus
• Planteringar mellan huskropp och gångvägen (mellan hus 8 och 9)
• Uteplatser som dock sköts och disponeras av lägenhetsinnehavaren
• Områden mellan uteplatser och kommunen eller samfällighetens mark
• Träden på föreningens mark
• Mopedparkering (vid Trillans väg 2)

/
Motorcykel och mopedparkering

Motorcykel och mopedparkering

Vi i styrelsen kan konstatera att det återigen skett vandalisering och stöld vid vår nya MC/mopedparkering vid Trillans Väg 2.

Till att börja med så låt oss göra klart att detta problem står väldigt högt på styrelsens agenda. Att inget har hänt beror på att det är en rätt komplicerad frågeställning att lösa.

Om vi backar något så var läget detta att det inte var en bra lösning att MC/mopeder stod parkerade inne på gårdar 8 och 9 då grannar blev störda av ljudet vid in och utpassering. 

Uppställningsplatsen för MC/mopeder vid trillans väg 2 skapades i en ambition att erbjuda en parkering som inte skulle vara avgiftsbelagd. Fokuset var att det skulle finnas möjligheter att låsa fast sitt fordon så att det inte skulle kunna stjälas.

Som vi sedan alla har blivit varse så har det vid i alla fall tre tillfällen skett ”tillslag” med stöld och framför allt skadegörelse. Och det är ganska tråkig skadegörelse, t ex kan ett sönderbrutet startlås på en MC kosta upp till ca 10 000 kr att reparera. Det är alltså en ganska kostsam skadegörelse för den som drabbas.

Styrelsen jobbar just nu med ett antal scenarier för att se hur vi kan lösa detta problem. Vårt mål är att hitta en såväl praktisk som estetisk och kostnadseffektiv lösning och innan det är klart har styrelsen beslutat att temporärt tillåta parkering på gårdarna.

På gård 8, Trillans väg med udda nummer, går det bra att stå vid cykelställen vid nr 47.

På gård 9, Trillans väg med jämna nummer, går det bra att stå till vänster om trädgårdsförrådet mitt emot förskolan.

/
HSB Trädgård rensar fasader

HSB Trädgård rensar fasader

Inom kort kommer våra entreprenörer från HSB Trädgård arbeta med att ta ned växtlighet från fasaderna. Vi vill informera om att man i vissa fall kommer att gå in på medlemmarnas tomter för att utföra arbetet.

/
Laddar…