Cykel, moped och MC

Cykel, moped och MC

Cykel

Cykel har blivit är ett alltmer populärt transportsätt och behovet av cykelparkering och förvaring ökar därefter. För att råda bot på trångboddheten i cykelställen så är det viktigt att dels hålla ordning på vart man kan ställa cykeln och även att rensa undan övergivna cyklar ur förråden.

Cykelförvaring

Om man inte vill förvara sin cykel inne i sin bostad finns det cykelställ alternativt cykelrum tillgängligt på varje gård. Aptusbrickorna till fastigheten fungerar även som nycklar till cykelrum.
Det är INTE tillåtet att parkera cyklar i trapphusen.

Det är viktigt att cykelställen på gårdarna är fria från cyklar vintertid, då de annars hindrar snöröjning. Vintertid används platserna vid cykelställen på gårdarna som snöupplag.

Boende i radhus, förvara i möjligaste mån din cykel i ditt uteförråd.

Cykelutrensning

Inför höststäddagen påminner styrelsen om att märka upp cykeln med namn, lägenhetsnummer och aktuellt år. Märkningstaggar finns att hämta i miljöstugan när den håller öppet.

På höststäddagen går föreningen igenom alla omärkta uppenbart övergivna cyklar och tar dem i förvarar i 6 månader. Under den tiden har du möjlighet att återfå din cykel genom att kontakta styrelsen.

Moped och MC

Det råder förbud att köra in och parkera moped och mc på föreningens kvartersgårdar (dvs det gäller även radhusentréer). Det finns en moped och mc parkeringsplats utanför gård 9. Där kan man parkera kostnadsfritt och väderskyddat. Det finns även mc-platser i garagen som du kan hyra av Jarlabergs samfällighet.