Balkonginglasning

Balkonginglasning

Brf Utterns styrelse har träffat avtal med Svenska Lumon AB

Avtalet innebär att medlem som vänder sig till Lumon för inglasning endast behöver “beställa och betala”. Medlem skriver själv avtal med Lumon avs den egna inglasningen och ansvarar sedan själv för densamma.

Kontakta Lumon på telefon 08-522 773 00

Medlem kan givetvis vända sig till annan entreprenör för inglasning men måste då för att få lov till inglasning inkomma till styrelsen med ansökan och beskrivning avs materialval.