Nyheter

Bord och stolar skänkes

I mitten av Februari kommer vi förnya möblerna i våra festlokaler. I samband med detta får vi ganska många bord och stolar i användbart skick över. För föreningen kostar det bara pengar att forsla bort dem, så därför skänker vi bort så många som möjligt till medlemmarna först. De här tiderna gäller för dig som…
Läs mer

Elräkningar i Februari

Som vi hoppas att alla vid det här laget vet, så kommer kostnaden för din lägenhets el-förbrukning från och med nu att finnas med på lägenhetens avgifts-avi. Som du säkert också upptäckt, fanns det ingen el-avgift med på januari-avin 2020.Orsaken till detta var att vi inte hunnit få alla rutiner på plats när den avin…
Läs mer

Vi behöver ett par nya värdar/värdinnor

Föreningens gästlägenheter och festlokaler är beroende av att några medlemmar sköter om bokningar och hanterar nycklar. Just nu saknar vi ett par värdar/värdinnor och efterlyser därför medlemmar som är intresserade av att bidra. Bokningarna sköts via föreningens hemsida, sedan lämnar värd/värdinna ut och tar emot nyckeln, samt kontrollerar att den som utnyttjat lokalen lämnat det…
Läs mer

Gamla portnycklarna försvinner v48

Det var nu flera år sedan vi införde elektroniska nycklar i portarna. Målet var att öka säkerheten. Vi har haft kvar de gamla låscylindrarna, men nu är det dags att ta bort dem för att dra nytta av den ökade säkerheten som de elektroniska nycklarna innebär. Samtidigt monterar vi automatiska öppnare på insidan, som gör…
Läs mer

PUB-kväll 28 November

PUB-KVÄLL för medlemmar med tema: EXTREMT VÄDER Välkomna till en trevlig kväll där vi får hör till meteorologen och klimatexperten Martin Hedberg berätta om världens mest extrema väderfenomen. Torsdag 28 NovemberFestlokalen gård 8, kl 19:00 Föreningen bjuder på ett glas öl/vin/alkoholfritt samt tilltugg, därefter bar till självkostnadspris.

Avstängning av värme och varmvatten

Förra gången vi aviserade varmvattenavstängning för servicearbeten på vår värmecentral blev det inget av, på grund av tekniska problem med själva avstängningen. Nu görs ett nytt försök: Torsdagen den 31 Oktober mellan klockan c:a 08.30 till 15.00 VIKTIGT! När arbetet är färdigt finns det smuts i ledningarna. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning…
Läs mer

Avgift för andrahandsuthyrning

I föreningen stadgar står det sedan länge att vi kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Vi har hittills inte till tillämpat den här avgiften, men kommer att börja göra det från och med 1a oktober 2019.

Ny adress och brevlåda

Föreningens officiella postlåda har flyttats från trappuppgången i Trillans v 26 till styrelserums-dörren på Trillans väg 2 nb, dvs dörren som vätter ut mot gångvägen mellan våra två fastigheter.

Utemiljö-enkät

Vid föreningsstämman 2017 fans några motioner som behandlade föreningens utemiljö. Beslutet på stämman blev att styrelsen fick i uppdrag att: ”tillsätta en bred arbetsgrupp att arbeta med föreningens yttermiljö”. Som första åtgärd bjöd styrelsen in till en informationskväll hösten 2018 där en Trädgårdsinspiratör från HSB berättade om skillnaden i att bygga yttre miljö/trädgårdar idag mot…
Läs mer

Motorcykel och mopedparkering

Vi i styrelsen kan konstatera att det återigen skett vandalisering och stöld vid vår nya MC/mopedparkering vid Trillans Väg 2. Till att börja med så låt oss göra klart att detta problem står väldigt högt på styrelsens agenda. Att inget har hänt beror på att det är en rätt komplicerad frågeställning att lösa. Om vi…
Läs mer