Nyheter

HSB Trädgård rensar fasader

Inom kort kommer våra entreprenörer från HSB Trädgård arbeta med att ta ned växtlighet från fasaderna. Vi vill informera om att man i vissa fall kommer att gå in på medlemmarnas tomter för att utföra arbetet.

Höstfixardag Lördag 19 Oktober

Höstfixardagen kommer att äga rum lördagen den 19 oktober mellan kl 10-13. Det kommer som vanligt att finnas en container för att slänga saker i, dock inte elprodukter. Varmkorv och dricka kommer att serveras kl 13. I år blir det också cykelauktion kl 12 på ett par kvarglömda cyklar som ingen gjort anspråk på samt…
Läs mer

Installation gemensam el

Installation av IMD (Gemensam el) är planerad till 9/7, 10/7 och 15/7 för de stora jobben som kräver strömavbrott. Sedan fortsätter vi med radhusen. Våra elektriker kommer att sätta upp lappar och informera de boende om alla detaljer om strömavbrott, tider och vilka lgh som berörs. Det kommer att göras med start vecka 27. Inget…
Läs mer

Miljöstugan stängd i sommar

Under tiden vecka 28 – vecka 32 kommer miljöstugan vara stängd. Den öppnar alltså igen den 12e Augusti. Under tiden hänvisar vi till Nacka kommuns kretsloppscentraler.

Valberedningens förslag till föreningsstämman 2019

§ 15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman. Valberedningen föreslår oförändrat arvode för förtroendevalda. • Styrelsen erhåller 6 PBB att fritt fördela inom sig • Föreningsvald revisor erhåller 30% av 1 PBB • Valberedning: 50% av 1 PBB att…
Läs mer

Ordinarie föreningsstämma 2019

Den ordinarie stämman kommer att äga rum den 15 Maj kl 19.00 i festlokalen på gård 9. Dagordning enligt stadgarnas §17: Föreningsstämmans öppnande Val av stämmoordförande Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare Godkännande av röstlängd Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet Val av minst två rösträknare Godkännande…
Läs mer

Årsredovisning 2018

Nu är årsredovisningen för 2018 klar. Vi kommer att dela ut den innan ordinarie föreningsstämman den 15 Maj, men om du vill kan du kan ladda ned den här:

Presentationen från infomötet bredband 21/3

Trevligt att så många dök upp igår! Här hittar ni presentationen som visades:

Gemensamt bredband: Start 1:a April!

Nej, det är inte ett skämt. Preliminärt driftsättningsdatum för det nya gemensamma bredbandet är den första April. Det finns visserligen en liten risk att det kan uppstå förseningar, eftersom vår leverantör Ownit i sin tur är beroende av att Stokab ska leverera inkopplingen på rätt datum, men vi har satt datumet med två veckors marginal,…
Läs mer