Julgransinsamling

Julgransinsamling

Nacka vatten och avfall samlar in julgranar i uppställda containrar under helgen 13-14 Januari kl. 11-17.

Flera uppsamlingsplatser finns i kommunen, närmsta är Jarlabergsvägen, vid återvinningsstationen.

Man kan även lämna in sin julgran till kretsloppscentralen. Granar sorteras som ris och grenar där.

Visste du att: De insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi. Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka 2 månader.

Tack för att du återvinner julen!