Inbrott med stöld på Trillans väg

Inbrott med stöld på Trillans väg

Natten till den 29 och 30 april har det förekommit inbrott i Trillans väg 2, först i porten och sedan mellan gårdarna i styrelserummet där man även stal saker. Inbrotten inträffade under småtimmarna, troligtvis omkring kl. 01:16 den 29:e och kl. 02:38 den 30:e. Man har tillgripit ett fåtal saker som är lätta att omsätta, och händelsen är polisanmäld.

Jarlaberg har, precis som många andra bostadsområden, tyvärr upplevt återkommande inbrott under åren, både i hem, gemensamma utrymmen och fordon. Nu verkar det vara ökad stöldaktivitet igen.

Vi vill därför informera boende att vara extra uppmärksamma. Reagera om något verkar misstänkt, och dela gärna med er av information om ni har sett något som kan vara relaterat till dessa händelser.

Om ni blir vittne till ett pågående inbrott, ring 112 och larma polisen.

Några åtgärder vi alla kan vidta är att alltid se till att våra portar och dörrar är låsta. Detta är vårt första försvar mot inbrott. Märk upp stöldbegärliga ägodelar. Vi vill göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuvarna.

Meddela gärna styrelsen om ni observerar något ovanligt, så att vi får en samlad bild av läget.

Vi rekommenderar också att ni ser över lås och dörrar till era lägenheter. Det finns goda möjligheter att i lägenheter installera starkare dörrar, brytskydd, larm och övervakningskameror inomhus kopplade till mobilen, vilket kan hjälpa till att avskräcka samt förhoppningsvis fälla inbrottstjuvar. Men glöm inte att god grannsamverkan är överlägset!

Kontrollera även att ni är rätt försäkrade om olyckan skulle vara framme.


Styrelsen
Brf Uttern