Påminnelse – inventering cykelförråd/ställ

Påminnelse – inventering cykelförråd/ställ

Föreningen identifierar som aviserat 4 april övergivna cyklar och andra föremål i cykelförråd och cykelställ utomhus. Alla föremål är tydligt uppmärkta med en blå papperstejp.

Vänligen ta bort tejpen från era saker under april, eftersom allt med blå tejp kommer att inventeras, anmälas som hittegods till polisen och flyttas till förvaring hos föreningen/polisen efter den 30 april. Cyklar och annat som uppenbart saknar värde hanteras inte som hittegods av polisen utan kan kasseras direkt.

Viktigt att notera: Endast cyklar som används aktivt ska förvaras i våra gemensamma utrymmen. Om man inte planerar att använda sin cykel under året, så ska man förvara den privat på annat plats. Vi noterar att en del cyklar i dåligt skick, med punka på alla däck eller “till salu” skylt står oanvända år efter år, och blå markering togs bort i årets inventering: då missar man intentionen med att vi rensar upp i våra cykelförråd, och vi kommer kontakta ägarna där det går då dessa ska förvaras på annan plats. Det gäller även pulkor, trehjulingar, barnstolar och andra föremål som inte ska förvaras i cykelförråden, de kommer städas ut under vårstädningen. Ingenting får låsas fast vid fastighetens delar som värmerör, vattenrör, ventilation, element, staket osv. utan där anmodas man att ta bort låsen omedelbart.

Kontakta styrelsen på information@brf-uttern.se om tejpen inte tagits bort som aviserat och cykeln är borta. Cykeln kan ha misstagits som övergiven och flyttats till förvar av hittegods, vilket vi har inventerat i så fall. Om ägaren inte blir känd inom 3 månader efter vår anmälan till polisen tillfaller den troligtvis föreningen.