Miljöstugan

Miljöstugan

Miljöstugan i Brf Uttern (som är placerad vid vägen mellan gårdarna) har sedan en tid utökats med tre nya kärl på prov. Man kan nu även återvinna två sorters glas samt metallförpackningar när miljöstationen är öppen.

Utrymmet är begränsat, så om det råkar bli fullt hänvisar vi till närmaste containrar vid gästparkeringen på Jarlabergsvägen eller vid ICA Maxi.

Mer information om vår miljöstuga hittar man under Föreningsservice