Nyheter

Du som är medlem i föreningen kan registrera dig för att få nyheter skickade direkt till dig. Alternativt kan du följa några av de platser vi speglar nyhetsflödet till:


RSS

Twitter

Instagram

Facebook

Uppdatering kring el-räkningarna

Uppdatering kring el-räkningarna

Hej alla medlemmar i Brf Uttern. Det har gått ett tag sedan vi gick över till IMD (individuell mätning & debitering) och som flera av er säkert förstått så har ...
/
Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Valberedningen för ...
/
Avgift för andrahandsuthyrning

Avgift för andrahandsuthyrning

I föreningen stadgar står det sedan länge att vi kan ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. Vi har hittills inte till tillämpat den här avgiften, men kommer att börja göra ...
/
Ny adress och brevlåda

Ny adress och brevlåda

Föreningens officiella postlåda har flyttats från trappuppgången i Trillans v 26 till styrelserums-dörren på Trillans väg 2 nb, dvs dörren som vätter ut mot gångvägen mellan våra två fastigheter ...
/
Motorcykel och mopedparkering

Motorcykel och mopedparkering

Vi i styrelsen kan konstatera att det återigen skett vandalisering och stöld vid vår nya MC/mopedparkering vid Trillans Väg 2. Till att börja med så låt oss göra klart att ...
/
Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Stämmoprotokoll-2019-05-15Ladda ner ...
/
Hissrenoveringarna, en uppdatering

Hissrenoveringarna, en uppdatering

Just nu pågår hissrenovering i Trillans v 47. Sedan är de sista två hissarna som ska renoveras under september de i nummer 38 och  40 ...
/
Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Ordinarie årsstämma 2018 hölls den 19/6. Protokollet har varit anslaget sedan länge, men i arbetet med att göra vår nya webbsida komplett lägger vi upp det nu. Du hittar protokollet ...
/
Ny webbsida

Ny webbsida

Välkommen till Utterns hemsida modell 2018, som bland annat ger dig möjlighet att prenumerera på nyhetsflödet samt att boka festlokaler och gästlägenheter direkt på sidan. Om du hittar fel eller ...
/
Balkonginglasning

Balkonginglasning

Brf Utterns styrelse har träffat avtal med Svenska Lumon AB Avtalet innebär att medlem som vänder sig till Lumon för inglasning endast behöver "beställa och betala". Medlem skriver själv avtal ...
/