Ordinarie stämma 2022

Ordinarie stämma 2022

Nu är kallelsen till 2022 års ordinarie föreningsstämma i HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka anslagen på föreningens anslagstavlor.

Nedan finner du länken till de slutgiltiga stämmohandlingarna och den publika årsredovisningen för 2021

https://brf-uttern.se/wp-content/uploads/2022/05/Brf-Uttern-Arsredovisning-2021.pdf

Stämman kommer att genomföras som en fysisk stämma i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40, Tisdagen den 31 maj kl. 19:00

Om du är sjuk eller känner sjukdomssymptom – stanna hemma.

Styrelsen kommer i perioden fram till stämman att återkomma mer exakt hur allt kommer att fungera.
Vi har inte planerat att sända stämman live via digitala media i år men om det finns ett önskemål att
delta digitalt så hör av dig till styrelsen via ett e-post till styrelsen@brf-uttern.se så kanske vi tänker
om.


Styrelsen
HSB brf Uttern nr 284 i Nacka