Informationsmöte ekonomi

Informationsmöte ekonomi

Torsdagen den 6 oktober kl 19:00 – G9 gårdshuset Trillans väg 2-40

Styrelsen har fått en mängd frågor från medlemmar angående hur vår ekonomi påverkas av rådande omvärldsläge.

Vi tänkte informera om hur ränteläget, el-priser och förbrukning av vatten, värme och avfall påverkar föreningens ekonomi.

Vi redovisar även hur debitering av el går till (IMD – Individuell Mätning Debitering)
samt hur du som medlem aktivt kan vara med och spara och påverka din månadsavgift.

Varmt välkomna,

Styrelsen

Uppdatering: Anteckningar i två PDFer från informationsmötet 6 oktober 2022 finns på mitthsb.hsb.se
Logga in med Bank ID och gå till Mina sidor, Mina dokument