Radon Mätning

Radon Mätning

2022-11-09 ACATRAIN Radonmätning AB kommer att utföra radonmätning i utvalda lägenheter hos BRF Uttern.

Dessa lägenheter fick en avisering med instruktioner om hur mätningen utförs via SMS, E-post eller brev. Besöket tar ungefär 5-10 minuter. Har ni några frågor vänligen kontakta ACATRAIN direkt på 070 77 88 337.