Uppdatering av föreningens ekonomi

Uppdatering av föreningens ekonomi

Riksbanken beslutade torsdagen den 24 november att höja styrräntan samt lämnade prognosen för den svenska ekonomin med fortsatt hög inflation den närmaste tiden.

Med det beskedet kommer föreningen behöva höja avgiften från och med 1 januari 2023 med 10 %.

I nuläget bedömer vi att det är en riktig åtgärd för att kunna ha en god framförhållning och kunna täcka våra högre räntekostnader. Inflationen medför en höjning av en stor andel av våra löpande driftskostnader.

Riksbanken har höjt styrräntan med 2,5 procentenheter på 7 månader och de flaggar för ytterligare höjningar. Inflationen har ännu inte gett vika och räntan används för att få bukt på inflationen. Framtidsprognosen är mycket osäker och den 24 november visade Riksbanken en prognos med styrränta från minus 0,5 upp till plus 6,5% fram till 2026 (se bild).

Enligt vår lagda budget för 2023 kommer Brf Utterns likvidbuffert att sjunka med närmare 3,4 miljoner år 2023 och ytterligare närmare 2 miljoner under 2024. Detta med inlagd räntebudget på 3,5% och inga större planerade underhåll under 2024.

För att ta höjd för att vi ska klara de närmaste två osäkra åren beslutar vi därför att höja avgiften 10% redan kvartal 1, 2023.

Nacka 25 november 2022

Styrelsen
HSB Brf Uttern Nr 284 i Nacka

Prognos över en möjlig styrränta år 2026 med ett brett osäkerhetsintervall baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på
riskpremiejusterade terminsräntors prognosfel. Källa:Riksbanken