Julbrev

Julbrev

Ett julbrev från ordförande med en önskan om en riktigt god jul och gott nytt år från hela styrelsen

2022 är nu snart tillända och det är dags att summera.

För oss i Brf Uttern har det väl varit ömsom vin och ömsom vatten. Vi har kunnat öppna upp efter pandemin och äntligen på allvar kommit igång med att renovera våra radhusentréer med tillhörande förråd. Styrelsen har fått tre nya medlemmar som har och håller på att ”skolas in”. Vår yttre miljö står på styrelsens agenda med ett nytt markregelverk som mål.

Men så har också omvärlden påverkat oss. Kriget i Ukraina har direkt påverkat vårt land beträffande flyktingar och ett ändrat säkerhetsläge, men även högre räntor, elkostnader samt allmänna höjningar på i stort sett alla våra taxebundna avgifter. Som vi tidigare informerat om, så är vår höga belåning vår akilleshäl när räntan stiger uppåt. Det har ju varit styrelsens mål att få ned vår belåning, och ”avkastningen” på de låga räntorna vi haft har vi använt till att amortera.

Att tvingas till en för Uttern kraftig avgiftshöjning i slutet av året var väl inte vad som stått på vår agenda för 2022, men med den osäkerhet som just nu råder, kändes det ändå som att vi tagit rätt beslut.

Hur 2023 kommer att bli är väl skrivet i stjärnorna, och jag kommer inte att ge mig in på att försöka förutspå om detta. Ekonomin och verksamheten i Brf Uttern känns dock så här vid årets slut som stabil och hanterbar, så om inget ytterligare extremt inträffar så borde vi kunna se fram mot 2023 med tillförsikt.

Jag vill på styrelsens vägnar önska alla medlemmar i Brf Uttern en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Janurban Modigh

Ordförande Brf Uttern