Under vintertid skapas snöupplag på gårdarna

Under vintertid skapas snöupplag på gårdarna

Nu är snöröjningen igång och under vintertid är snöröjarna anvisade att använda de öppna platserna vid cykelställen på gårdarna som snöupplag. Det är viktigt att cykelställen på gårdarna är fria från cyklar under vintern, då de annars hindrar snöröjning och kan bli skadade av snömassorna eller maskiner. HSB ersätter inte plogskador vid snöupplag på anvisade ytor.

Om man vinterpendlar med cykel kan man ha sin cykel i de uppvärmda cykelförråden, om man endast vinterlagrar sin cykel bör man hänga upp den i krokarna, om det finns sådana i ditt cykelförråd. Man kan också förvara den i lägenhetens förråd.

På förekommen anledning så påminner vi om att det inte är tillåtet att låsa fast cyklar i fastighetens värmerör, vattenrör, avlopp eller andra delar som tillhör fastigheten då det kan uppstå skador, hindra underhåll och framkomlighet. Det är inte heller tillåtet att placera cykeln i utrymningsvägar. Märk upp din cykel med namn, år och adress.

Vi har i dagsläget många cyklar i cykelförråden samt vid cykelställen som står där år efter år och förfaller utan att användas alls, då bör man fundera på om det är rätt plats för cykeln då det råder platsbrist.

Med vintriga hälsningar,
Styrelsen
Brf Uttern