Uppdatering av föreningens ekonomi

Uppdatering av föreningens ekonomi

Riksbanken beslutade 24 september 2023 att höja styrräntan till 4% samt lämnade prognosen för den svenska ekonomin med fortsatt hög inflation. Man signalerar även en förväntad räntehöjning 23 november samt fortsatt hög ränta under 2024/2025.

Med det beskedet och med ett behov av att fortsätta kunna underhålla fastigheterna har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning från och med 1 januari 2024 med 10%.

I nuläget bedömer vi att det är en riktig åtgärd för att täcka våra högre räntekostnader som budgeteras till 5M under 2024, och för att vi ska kunna planera för nödvändigt underhåll. Inflationen medför även en höjning av en stor del av våra löpande driftskostnader, bland annat så har Stockholm Exergi meddelat en prishöjning för fjärrvärme på 12% vid årsskiftet.

Riksbanken flaggar för ytterligare höjt ränteläge innan en avmattning förväntas 2025. (Se bild från Penningpolitisk rapport, september 2023)

Enligt vår lagda budget för 2024 där en avgiftshöjning ingår, kommer Brf Utterns likvidbuffert att sjunka med 1,2 miljoner under 2024. Detta med inlagd räntebudget på 4% och inga större planerade underhåll under 2024.

Nacka 21 november 2023

Styrelsen
HSB Brf Uttern Nr 284 i Nacka

Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2023.
Källa: Riksbanken, Penningpolitisk rapport, september 2023.