Debitering av el kvartal 1 2024 samt elstöd

Debitering av el kvartal 1 2024 samt elstöd

Under sommaren ansökte Brf Uttern om elstöd vilket vi erhöll, och styrelsen har beslutat att fördela elstödet på följande sätt: Alla medlemmar kommer att få kostnaden för el för ett kvartal efterskänkt.


För att säkerställa en rättvis fördelning så har vi valt att inte debitera för elkostnaderna under det första kvartalet 2024, alltså el från månaderna aug, sep, okt. Detta påverkar faktureringen på följande sätt:

  • De lägenheter som ännu inte har fakturerats för el under det fjärde kvartalet 2023 på grund av en faktureringsmiss, kommer nu att faktureras för maj, juni och juli 2023.
  • De lägenheter som redan har fakturerats för el under det fjärde kvartalet 2023, kommer inte att debiteras för elkostnaderna på avier för det första kvartalet 2024.

Denna åtgärd innebär att samtliga medlemmar befrias från sina elkostnader under ett kvartal, vilket motsvarar ungefär den summa som föreningen fick tillbaka i form av elstöd.

Vid eventuella felaktigheter på de avier ni nu får i december för tre månader så är ni välkomna att mejla Bettina på ekonomi2@brf-uttern.se

Nacka 7 december 2023

Styrelsen
Brf Uttern