Styrelseordförandens Nyårsbrev till Medlemmarna i BRF Uttern

Styrelseordförandens Nyårsbrev till Medlemmarna i BRF Uttern

Hej alla medlemmar i BRF Uttern,

Året 2023 är nu till ända och för er som har följt detta nyhetsbrev är det ingen nyhet att det har varit ett omvälvande år för alla i Sverige, och så även medlemmarna i bostadsrättsföreningen Uttern. Det ekonomiska läget i Sverige har förändrats snabbt med kraftiga höjningar av bolåneräntor och elpriser. Samtidigt har de fasta kostnaderna för förvaltning och underhåll ökat. I media har det talats om att särskilt bostadsrättsföreningar inte har skött underhållet och därmed inte höjt avgifterna som de borde. Senast den 30 december så skrev Max Hjelm i DN att bostadsrättsföreningar borde höja avgiften med 50 % då de för länge legat med för låga avgifter.

Ni undrar säkert om detta även gäller för Brf Uttern?

När det gäller vår ekonomi så får man säga att den är under kontroll, alltså god. Ralph har hållit hårt i tyglarna under många år och Bettina har tagit över och följt denna tradition. Det överskott som föreningen haft under åren med låga räntor har använts för att minska våra lån. Från 159 miljoner 2015 till 135 miljoner 2022, vilket innebär en minskning med 24 miljoner. Utan dessa amorteringar skulle 4 % ränta på 24 miljoner motsvara en årskostnad på 960 000 kr, vilket vi nu slipper. Under 2012, när räntorna också var högre, betalade vi cirka 5,5 miljoner i låneräntor. Så, vi har tidigare klarat av dessa höga nivåer. Räntorna spelar en stor roll i vår ekonomi, vilket syns i vår budget för 2024 där vi planerar för en räntekostnad på 5 miljoner kronor, jämfört med 740 000 kr 2022.

Det finns därmed en klar förklaring till varför styrelsen var tvungen att höja avgifterna med 10% vid årsskiftet 2022/23 och ytterligare 10% nu 2023/24.

När det gäller underhållet av fastigheter, som generellt anges vara eftersatt enligt vissa tidningsartiklar, så har vi en bra koll på våra fastigheter. Aurelian sköter våra hus som om de vore hans egna. För närvarande finns inget akut underhåll som kräver nytt kapital (nya lån). Däremot har alla taxebundna underhålls- och förvaltningskostnader ökat mer än vanligt, och ett visst underhåll är alltid nödvändigt.

Vi i styrelsen förstår att avgiftshöjningar kan vara påfrestande för våra medlemmar, och det är ingen lätt process när vi fattar dessa beslut. Vi granskar noga varje detalj i ekonomin och underhållet för att kunna fatta rätt beslut. Framtiden är svår att förutse, men vi är redo att möta de utmaningar som kommer.

Nu till något positivt…

Under 2023 har jag noterat ett ökat engagemang från våra medlemmar i Uttern. Vi fick några motioner till stämman om att bilda grupper för både trivsel och trädgård, utanför styrelsen. Valberedningen har tagit på sig uppgiften att välkomna nya medlemmar, ett arbete som påbörjats och utvecklas. Arbetet med att samla in möblemang till “Extended Living Room” i gårdshus 8 har gått över förväntan. Adventsminglet den 3 december blev en värdig och mycket lyckad invigning av gårdshuset, vilket bekräftar att vi tänkt rätt med vårt nya koncept där. Som ytterligare bevis på ert engagemang fick vi ett mejl i slutet av året från en medlem som vill engagera sig i beredskapen av våra skyddsrum. Han anmälde sig till och med som “gruppledare” för en skyddsrumsgrupp.

Så trots alla kostnadshöjningar ser jag positivt på 2024. Att ni medlemmar i Uttern blir mer aktiva är positivt och kommer göra vår förening bättre att bo i samtidigt som vi kan hålla nere våra kostnader.

Så med dessa ord vill jag tillsammans med styrelsen önska alla medlemmar i Brf Uttern ett riktigt Gott Nytt År.

Janurban Modigh

Styrelseordförande i Brf Uttern