Höstfixardag 21/10 kl. 10-13

Höstfixardag 21/10 kl. 10-13

Nu är det dags för höstfixardag, lördagen den 21/10 kl. 10:00 – 13:00.

I år ska vi på sedvanligt vis förbereda vår utemiljö inför vintern, ta undan trädgårdsmöblerna, grillarna, bevattningsslangar, blomkrukor och göra fint på gårdarna, källargångar och cykelförråd.

Det serveras varmkorv efteråt, container finns som vanligt på plats för allehanda skräp (ej elavfall mm), observera att miljöstugan är stängd följande måndag (23/10).


Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se så vi vet hur mycket korv o fika vi ska förbereda för.

De föremål som står i källargångar, förrådsgångar och trapphus kommer att städas bort då de mot reglerna blockerar utrymmningsvägar och är en olycks- och brandrisk. Det gäller alla föremål som inte föreningen placerat där.