Kontrollera element, varmvattnet i kran/duschblandare samt friskluftsintag

Kontrollera element, varmvattnet i kran/duschblandare samt friskluftsintag

Nu är uppvärmningssäsongen igång igen och styrelsen ber medlemmarna i Brf Uttern att kontrollera följande:

  • Värmeelement – Kontrollera att elementen är varma och att termostat är inställd på nivå 6 för att se att termostaten fungerar som förväntat. Den ska stänga flödet vid 22 grader och man ska då kunna förvänta sig en rumstemperatur mellan 20-21 grader beroende på var i rummet, ventilation etc. Efter kontrollen kan man ställa termostaten på önskat värde. Anmäl element som inte fungerar ordentlig i följande formulär innan 1 Nov för att samordna beställning av service: felanmälan värmeelement.
  • Kran och duschblandare – Anmäl störningar/variationer i varmvattentemperatur eller om det tar mer än 15-20 sek för att få varmvatten (varmvatten ska vara ca 50 grader). Anmäl till fastighet@brf-uttern.se
  • Se även till att ha fungerande friskluftsintag med rena filter. Fungerar inte flödet står luften stilla och det blir kallt i lägenheten. Eftersom vi har frånluftsventilation sugs även fukt in genom springor vid fönster och dörrar om tillflödet är dåligt. För att byta filter ska man öppna ventilen, trycka in kåpan hård och vrida medurs ett kvarts varv och dra ut det. Notera position av korset som sitter under kåpan då ska det återställas vid återmontering. Man kan använda lite cykelolja/silikonspray på pinnen som håller locket. Se filmen.

    Kontrollera och anmäl ventiler ovan fönster som inte fungerar ordentlig i följande formulär innan 1 Nov för att samordna beställning av service: felanmälan luftventil.