Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Är du intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Valberedningen för Brf Uttern arbetar nu med att ta fram förslag inför föreningsstämman 2020 som hålls senare i vår. Styrelsen ska bestå av minst 3 personer och högst 11 personer. Mandat-tiden är 1 år.

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna tillföra nyttig kompetens till styrelsearbetet. Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Du kan naturligtvis även föreslå dig själv. Ditt förslag ska innehålla namn på den du föreslår samt en kort motivering till varför du anser att den nominerade skulle passa bra i styrelsen. Ditt förslag (och eventuella frågor) sänder du till någon i valberedningen senast den 20 mars.

Uppgift om nuvarande styrelsesammansättning hittar du på kontakt-sidan.

Valberedningen
Bo Westas, e-post: bo.westas@gmail.com
Trillans väg 2
Eva Jernberg, e-post: eva.jernberg2@gmail.com
Trillans väg 2
Anders Brandt, e-post: abrswe@tele2.se
Trillans väg 47