Uppdatering kring el-räkningarna

Uppdatering kring el-räkningarna

Hej alla medlemmar i Brf Uttern. 

Det har gått ett tag sedan vi gick över till IMD (individuell mätning & debitering) och som flera av er säkert förstått så har det tyvärr inte gått helt som vi i styrelsen planerat.
Kort så beslutade kommunen i November att godkänna Nacka Energi nya abonnemangsformer och priser. Det påverkar hur radhusen får anslutas till el-nätet. Installation av elmätare fick rullas tillbaka men abonnemangen tecknas nu istället av föreningen.

Tyvärr blev det förseningar och även en del missförstånd mellan styrelse, entreprenör och el-leverantör i samband med detta. Det fick till följd att elförbrukningen inte kom med på kvartalsdebitering för första kvartalet 2020. 

Alla radhusens ”räkningar” har gått till föreningen och betalas så ingen behöver känna oro att elen stängs av. Elförbrukningen kommer att debiteras ut senare till radhusen när vi löst alla detaljerna. Det är en svår nöt att knäcka just nu och vi behöver några veckor till på oss att hitta en lösning.

Det har också kommit frågor om det går att få elen mer specificerad då man på avin från HSB bara ser en klumpsumma. Styrelsen kommer att distribuera information så att var och en kan logga in via en webbsida och se just sin förbrukning .

Jag är ledsen att vi i styrelsen inte informerat tidigare men det är tyvärr så att när man inte har raka besked att ge och när man är i en lösnings/utredningsfas så är det lätt att man inte agrar på allra bästa sätt.

Sen har det rådande nuläget med virus satt sina spår och tagit lite energi från oss människor … men vi går ju i alla fall mot ljusare tider – och detta får vi hoppas gäller fler saker än bara solen.

Janurban Modigh 
Ordförande Brf Uttern