Vårfixardag 6 Maj kl. 10-13

Vårfixardag 6 Maj kl. 10-13

Nu är det dags för föreningens vårfixardag, lördagen den 6/5 kl. 10:00.

Vi kommer att gemensamt ta fram trädgårdsmöblerna, grillarna, bevattningsslangar, blomkrukor och göra fint på gårdarna, källargångar och cykelförråd. Efteråt serveras det fika vid ca kl. 12-13.

Container finns som vanligt på plats för allehanda skräp (ej elavfall eller kemikalier), observera att miljöstugan är stängd följande måndag (8/5) samt att ingen ersättning i form av självförvaltning utbetalas i år.

Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se

De föremål som står i källargångar, förrådsgångar och trapphus kommer att städas bort då de mot reglerna blockerar utrymmningsvägar och är en olycks- och brandrisk. Det gäller alla föremål som inte föreningen placerat där.