Uppdatering ang laddstolpar för elbilar

Uppdatering ang laddstolpar för elbilar

Information om laddning av el-fordon i Jarlabergs Samfällighetsförenings garage.

Som vi tidigare informerat om så har JSf:s styrelse beslutat om en förstudie av hur vi skall hantera frågan om laddning av el-fordon i våra garage.

Lagom till semestrarna så leverade HSB Konsult sin rapport och styrelsen har behandlat den en första omgång och fattat några beslut.

Vi vet inte hur mycket en ”vanlig boende” i Jarlaberg känner till hur en samfällighet fungerar! Men man kan lite förenklat säga att Lantmäteriet utfärdar en ”förrättning” vilket är ett dokument som talar om vad en samfällighet får eller ska förvalta. Saker som inte står i en ”förrättning” ska en samfällighet arbeta med. T ex laddstolpar för el-fordon står inte nämnda i JSf:s ”förrättning”. 

Varför vi skriver detta är för att alla skall förstå att det är inte bara att ”köra på”. I JSf:s förtätning så står det: ”parkeringshus med tillhörande anordningar samt 20 st utvändiga parkeringsplatser på vardera fastighet”. Lantmäteriet anser inte att ”tillhörande anordningar” omfatta laddstolpar då när denna text skrevs så fanns inte funktionen att ladda el-fordon.

För dig som är intresserad av konsultens rapport så publicerar vi den på JSf:s hemsida: https://jarlabergsf.se/ .

Om du har synpunkter på rapporten, håller med har annan information etc. E-post till jarlabergsf@gmail.com eller kontakta ordförande Janurban Modigh 070 251 37 07.

På senaste styrelsemötet där vi behandlade rapporten beslutades att nästkommande styrelse (efter stämman 30/9) får driva frågan vidare.

Däremot beslutad vi följande:

  1. Lantmäteriet har svarat JSf:s behöver en ny ”förrättning”. Styrelsen beslutade att starta utan förrättning till vidare men med underskrift av varje delägare. Vi kommer dock på sikt att ansöka om en ny förrättning. Obs! Det kan ta upp till 9 månader att får en handläggare på lantmäteriet och det är ganska dyrt.
  2. Det behövs inte en ny enkät? Behovet är ganska uppenbart ändå.
  3. Ladd-platser skall vara individuella med några extra på gästparkeringarna.
  4. De Individuella i ska vara under tak. De öppna på gästparkeringen utomhus.
  5. Vi ska ansöka till Naturvårdverket om pengar.
  6. Vi ska ta betalt genom fast avgift (schablon) + rörlig förbrukning.
  7. Vår huvudhypotes är att effekten ska vara 3,7 kW på de fasta platserna under tak samt starkare (11 kW) på de öppna. Men vi ska undersöka ytterligare vad konsekvenserna skulle vara att ha 11 kW på alla ladd-stationer.
  8. Säkerhetsklassen skall vara ”mode 3” (EU rekommendation).
  9. Kontakttyp ska vara ”Typ 2 CCS”  (EU rekommendation).
  10. Konsultens rapport skal publiceras  på JSf:s hemsida.