Ny ansvarig för föreningens digitala kanaler sökes!

Ny ansvarig för föreningens digitala kanaler sökes!

Jesper Weissglas som i vår styrelse är ansvarig för information med bl a underhåll av vår hemsida, vilket han gjort ett fantastiskt jobb med, har beslutat att flytta från Jarlaberg. 

Styrelsen behöver därför hjälp med att hantera Jespers arbetsuppgifter i allmänhet så som informationsansvarig och sköta vår hemsida i synnerhet. 

Jag vill därför med med detta utskick lyssna av om det är någon som skulle vara intresserad av att hjälpa till med Jespers arbetsuppgifter, speciellt att underhålla vår hemsida. För er som är tekniskt bevandrade så är hemsida byggd i WordPerss med ett antal plug-ins samt moduler för e-post och SMS-utskick. Vi driftar en egen virtuell server för WP, och där finns också några andra verktyg för styrelsens internkommunikation.

Skulle du vara intresserad av att vara med och arbeta med Jespers arbetsuppgifter så hör av dig till mig (vår ordförande). 

Det finns olika former som man kan sköta detta arbete, antingen som styrelseledamot, alternativt som arvoderad bara för att underhålla hemsidan.

Du når mig på 070 251 37 07 eller ordforande@brf-uttern.se.

Janurban Modigh