Underhåll av tak

Underhåll av tak

Arbetet har redan påbörjats med att komplettera och förstärka tätningar på hårt utsatta plåtdetaljer.
Det innebär att hantverkare kommer befinna sig på flerbostadshusens tak och passera förbi takfönster.

Arbetet förväntas slutföras under oktober