Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Ordinarie årsstämma 2018 hölls den 19/6. Protokollet har varit anslaget sedan länge, men i arbetet med att göra vår nya webbsida komplett lägger vi upp det nu.

Du hittar protokollet som PDF här:
Protokoll Årsstämma 2018