Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar i Brf Uttern, här är er ordförande som vill önska god fortsättning på det nya året. Så här i början på februari har vi fått en riktig vinter (ni vet en sån där med snö och kyla). Ett tag trodde jag att det inte skulle komma någon snö denna vinter, men förändringar kommer snabbt.

2020 blev ju ett märkligt år för alla och så oxå för styrelsearbetet i Brf Uttern. Fysiska styrelsemöten byttes snabb ut mot hybridmöten där några fanns på plats i styrelserummet och andra via videolänk. 

Stämman 2020 blev en mix av tekniker. 9 deltagare fysiskt närvarande i föreningslokalen, 8 med via Zoom, 18 via livesändning av stämman på YouTube samt ett antal medlemmar hade utnyttjat möjligheten att ”poströsta”. Det som första halvåret 2020 för stämmor i brf:er var rekommendationer (poströster och digitala stämmor) blev under året reglerat i lag. 

Själv var jag stämmoordförande för 5 utomhus-stämmor, 10 tal hybrid-stämmor samt 3 st rena poströst-stämmor samt konstigt nog även några ”vanliga” stämmor. Tyvärr så ser det väl ut att bli likadant under 2021. En sak som jag dock tror har kommit för att stanna är att vi troligen i fortsättning på ett eller annat sätt kommer sända stämman digitalt för de som av någon anledning inte kan vara med fysiskt i stämmolokalen.

Alltså inget ont som inte har något gott med sig.

För Utterns styrelse har digitala möten fungerat bra, vi har införskaffat en bra webbkamera samt en mycket bra högtalare med mikrofon. Detta gör att det syns bra vilka som sitter i lokalen och alla hörs bra.

Om det är något som jag saknat detta år så är att vi inte kunde fortsätta med våra info/PUB kvällar. Mötet med medlemmarna i Uttern är viktig. Tack och lov så var våra två trädgårdsdagar välbesökta så vi blev inte helt utan medlemskontakter. Ett tips till er som vill vara med att påverka är att delta i våra trädgårdsdagar för där finns det ofta plats att ställa frågor och knyta kontakter.

När det gäller våra fastigheter så har det inte hänt så stora saker. Vi har kompletterat vårt passersystem så hela skalskyddet nu är digitalt. Vi har fixat till några småskavanker på husen samt slitit med att få debiteringen av elen till er medlemmar att fungera på ett bra sätt. Nacka Energi har här satt en del krokben för oss i projektet men vid slutet av året känns det som att vi har kontroll på debiteringen. Ralph och Bettina har gjort ett heroiskt arbete för att få kontroll på alla fakturor (ca 500). Vi har oxå en känd svaghet på våra tak som kan orsaka vattenskador, en svaghet som vi nästan har en färdig lösning på och planeras att åtgärda under 2021.

Inför 2021 så har vi på agendan att:

  1. Göra en slutlig lösning för entréer och förråd för radhusen
  2. Genomföra en förstudie av våra fönster
  3. Få igång ett arbete med vår yttre miljö (där vi vill engagera våra medlemmar)
  4. Renovera vårt styrelserum (så att det bl a kan bli en uthyrningslokal för mindre sammankomster eller middagar för ca 10 deltagare)
  5. Tvätta vissa fasader
  6. Ta fram ett välkomstpaket till nya medlemmar

Förhoppningsvis kan vi till hösten komma igång med våra info/PUB-kvällar.

Ekonomin i föreningen är fortsättningsvis god. Vi har en god likviditet och gör varje år extra amorteringar för att minska vår skuldbörda.

Så avslutningsvis så skulle jag vilja sammanfatta att läget är gott och vi har mycket att gör på agendan.

Jag skulle oxå när jag har ordet vilja komma med två vädjanden.

  • Man skall inte mata fåglarna från balkongen på ett sådant sätt att det kommer ner fågelmat på marken (eller grannens balkong under). Fågelmat som råttor gillar. 
  • Sen är det tyvärr så att det finns medlemmar som kastar fimpar från sina balkonger. Fimpar som bränner hål på markiser och skräpar ner på marken. Detta är naturligtvis inte acceptabelt och jag vädjar till er som känner er träffade att fimpa i en egen askkopp i stället för att kasta ut dem.

Så sköt om er alla i dess Corona-tider och så hoppas vi på att vi skall få en höst (kanske även en sommar) som blir lite mer som vanligt.

Janurban Modigh
Ordförande för HSB Brf Uttern nr 284 i Nacka.