Motorcykel och mopedparkering

Motorcykel och mopedparkering

Vi i styrelsen kan konstatera att det återigen skett vandalisering och stöld vid vår nya MC/mopedparkering vid Trillans Väg 2.

Till att börja med så låt oss göra klart att detta problem står väldigt högt på styrelsens agenda. Att inget har hänt beror på att det är en rätt komplicerad frågeställning att lösa.

Om vi backar något så var läget detta att det inte var en bra lösning att MC/mopeder stod parkerade inne på gårdar 8 och 9 då grannar blev störda av ljudet vid in och utpassering. 

Uppställningsplatsen för MC/mopeder vid trillans väg 2 skapades i en ambition att erbjuda en parkering som inte skulle vara avgiftsbelagd. Fokuset var att det skulle finnas möjligheter att låsa fast sitt fordon så att det inte skulle kunna stjälas.

Som vi sedan alla har blivit varse så har det vid i alla fall tre tillfällen skett ”tillslag” med stöld och framför allt skadegörelse. Och det är ganska tråkig skadegörelse, t ex kan ett sönderbrutet startlås på en MC kosta upp till ca 10 000 kr att reparera. Det är alltså en ganska kostsam skadegörelse för den som drabbas.

Styrelsen jobbar just nu med ett antal scenarier för att se hur vi kan lösa detta problem. Vårt mål är att hitta en såväl praktisk som estetisk och kostnadseffektiv lösning och innan det är klart har styrelsen beslutat att temporärt tillåta parkering på gårdarna.

På gård 8, Trillans väg med udda nummer, går det bra att stå vid cykelställen vid nr 47.

På gård 9, Trillans väg med jämna nummer, går det bra att stå till vänster om trädgårdsförrådet mitt emot förskolan.