Ekonomimöte

Ekonomimöte

Äntligen kan vi bjuda in till ett föreningsmöte utan restriktioner, torsdagen den 17 februari.
Vi vill även passa på att träffa er och fira lite och bjuder på lite dryck och tilltugg i all sin enkelhet.
Mingel börjar kl 18:30 och mötet kl 19:00 i G9, föreningslokalen på gård 9 (Trillans väg 2-40 om ni råkar ha glömt bort vart den är)

Vi tänkte informera kort om:
Föreningens el-pris (IMD), räntan på lånen
Preliminärt bokslut 2021
Planerat underhåll 2022
Information om vårens årsstämma
Påminnelse om att sista dag att anmäla ärenden till styrelsen att behandlas på stämman är före februari månads utgång. Maila ärende till styrelsen@brf-uttern.se eller lämna skriftligen till föreningens brevlåda vid Trillans väg 2 NB.