Avstängning av värme och varmvatten

Avstängning av värme och varmvatten

Förra gången vi aviserade varmvattenavstängning för servicearbeten på vår värmecentral blev det inget av, på grund av tekniska problem med själva avstängningen. Nu görs ett nytt försök:

Torsdagen den 31 Oktober mellan klockan c:a 08.30 till 15.00

VIKTIGT! När arbetet är färdigt finns det smuts i ledningarna. Spola varmvattnet under c:a 10 minuter före användning för att få ut eventuell smuts och missfärgning.