Hemberedskap – är du förberedd på det oväntade?

Hemberedskap – är du förberedd på det oväntade?

Brf Uttern bjuder in till informationskväll om hemberedskap.


Vi välkomnar Fredrik Näslund från Civilförsvarsförbundet, som kommer att berätta om vikten av hemberedskap och ge praktiska tips för hur du bättre kan klara olika typer av kriser.

Foto: Thomas Henriksson, MSB

Stora och små kriser kan drabba oss alla. Det kan handla om strömavbrott, att internet slutar fungera, att det blir kallt utan värme i elementen, eller att betalningssystemen slutar att fungera. Vi kan också möta allvarligare kriser som väpnade angrepp på Sverige, klimatkris, pandemi, skogsbränder och terrordåd. Vi kommer under kvällen tala om:

• Att klara sig själv i 7 dagar – beredskap för både kris och krig
• Gå igenom komponenterna i hemberedskap (såsom vatten, värme, mat, information och pengar)
• Värdet av grannsamverkan


Välkommen till Gårdshuset – gård 9, Onsdagen 17 april, kl. 18:30 (cirka 1 tim)
Vi bjuder på kaffe och kaka, men har bara plats för max 40 personer.


O.S.A: Vänligen anmäl dig senast måndagen den 15 april genom att skicka email till: mark@brf-uttern.se, med namn, e-postadress och antal personer som kommer.

Dessutom under kvällen:

Skyddsrum

Brf Uttern har som fastighetsägare ansvar för tre skyddsrum. Föreningen söker därför frivilliga som vill ingå i en skyddsrumsgrupp. Vi ska tillsammans lära oss hur vi, inom 48 h ska kunna iordningställa dessa, om de någon gång skulle behövas.

Anmäl dig till skyddsrumsgruppen. Lista kommer finnas tillgänglig under informationskvällen om hemberedskap, eller anmäl dig i detta formulär.

Bergs Oljehamn

Vår granne Bergs Oljehamn försörjer stora delar av Stockholmsområdet med drivmedel. Brf Uttern får möjlighet att vid en guidad visning se anläggningen. Visning sker någon gång i maj eller juni.

Anmäl dig till visningen av Bergs Oljehamn. Lista kommer finnas tillgänglig under informationskvällen, eller anmäl dig i detta formulär.