Blog

Stamspolning under vecka 35

STAMSPOLNING V35 Det har blivit dags för spolning av avlopps-stammarna igen. Den kommer göras v35, den 30 aug – 3 sept. Entreprenören behöver tillträde till alla lägenheter. Om ni planerar att vara bortresta behöver ni prata med Aurelian (fastighet@brf-uttern.se) och lämna nycklar. Mera detaljerad information kommer lite närmare arbetets start.

Digital föreningsstämma

Här är addressen för den digitala föresningsstämman: https://bit.ly/3bLafnK Starta gärna uppkopplingen en kvart innan mötet börjar så vi kan reda ut eventuellt trassel.

Kallelse till 2021 års föreningsstämma

Härmed kallar styrelsen för HSB Brf Uttern nr 284 till stämma för räkenskapsåret 2020. Onsdagen den 26 maj Kl 19:00 i gårdslokalen gård 9, Trillans väg 2 – 40 Som alla vet gäller speciella omständigheter även i år. Styrelsen har beslutat att genomföra stämman men att i görligaste mån följa alla rekommendationer. Följande genomförande har…
Läs mer

Dags för vårfixardag

Nu är solen här igen och därmed dags för årets vårfixardag. Det blir i år den 8 Maj kl 10.00-13.00. Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning. Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se. Vi är ju utomhus, och utgår från att alla uppträder ansvarsfullt för att undvika smittspridning, dvs inte kommer med om ni…
Läs mer

Elbils-laddning – Info från samfälligheten

Vi har fått ett informationsbrev från Jarlabergs samfällighet gällande elbils-laddning. Samfälligheten kan f n tydligen inte publicera det på sin hemsida så vi publicerar det här: Fler boende i Jarlaberg har efterfrågat möjlighet att kunna ladda el-bilar i Samfällighetens garage. För att informera om vad styrelsen i Jarlabergs Samfällighetsförening (JSf) arbetar med just nu kommer…
Läs mer

Ordföranden har ordet

Hej alla medlemmar i Brf Uttern, här är er ordförande som vill önska god fortsättning på det nya året. Så här i början på februari har vi fått en riktig vinter (ni vet en sån där med snö och kyla). Ett tag trodde jag att det inte skulle komma någon snö denna vinter, men förändringar…
Läs mer

Vill du jobba i styrelsen?

Inför föreningens årsstämma den 26 maj (preliminärt datum) har alla medlemmar möjlighet att komma in med förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen. Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Alldeles speciellt…
Läs mer

Smidigare att betala lokalbokningar med Swish

Hyran för våra populära festlokaler och gästlägenheter framöver kommer att betalas med Swish, direkt när du som bokat får tillgång till lokalen. (Tidigare gjordes det via HSB:s kvartalsviseringar, vilket innebar administrativt merjobb och tog lång tid. Nu blir det smidigare). Bokningar görs som tidigare på https://brf-uttern.se/bokning/

Höstfixardag 17e oktober

Nu är det dags för höstfixardag! I år blir det den 17/10. Deltagare får ersättning motsvarande 3 timmar egenförvaltning. Föranmäl ert deltagande till Peter på mark@brf-uttern.se. Vi är ju utomhus, och utgår från att alla uppträder ansvarsfullt för att undvika smittspridning, dvs inte kommer med om ni symptom, samt håller avstånd. Kaffe och bullar serveras,…
Läs mer