Vill du jobba i styrelsen?

Vill du jobba i styrelsen?

Inför föreningens årsstämma den 26 maj (preliminärt datum) har alla medlemmar möjlighet att komma in med förslag på lämpliga personer att ingå i styrelsen.

Är du själv intresserad av att sitta i styrelsen för vår bostadsrättsförening? Eller känner du någon granne som du tror skulle kunna ge ett värdefullt bidrag till styrelsens arbete? Alldeles speciellt är vi i år ute efter någon som kan förstärka styrelsens fastighetsgrupp, helst med kunskaper vad gäller styrning av anläggningar för energi, värme och ventilation.

Arbetet som ledamot i Brf Utterns styrelse är ansvarsfullt och ställer krav på engagemang för att kunna företräda medlemmarnas intressen. Rollen som styrelseledamot innebär också att inom ramen för styrelsearbetet företräda verksamheten som bedrivs av föreningen som helhet och inte agera utifrån sina egna särintressen. Styrelseledamöterna bör därtill uppvisa en god närvaro på styrelsens möten (1 kväll/månad). Ledamöterna ska också vara medvetna om att de har uppdrag mellan styrelsemötena.
Mandatperioden för ledamöterna i styrelsen är för närvarande ett år.

Nuvarande styrelsesammansättning återfinns på föreningens hemsida under ”Kontakt”. Samtliga i nuvarande styrelse har förklarat sig villiga att ställa upp för eventuellt omval.

Ditt förslag ska innehålla namn på den/de du föreslår samt en kort motivering till varför du anser att den/de skulle passa bra i styrelsen. Observera att de personer som föreslås skall ha gett sitt samtycke till att nomineras till en styrelseplats.
Du har även möjlighet att nominera personer till revisor/revisorssuppleant samt till valberedningen. Nuvarande personer i valberedningen ställer inte upp för omval.

Förslagen skickar du till valberedningen senast söndagen den 28 februari.
Eva Jernberg, T2, mobil 070-918 1814, e-post: eva.jernberg2@gmail.com
Anders Brandt, T47, mobil 070-774 8719, e-post: abrswe@gmail.com