Varmvatten avstängt IGEN

Varmvatten avstängt IGEN

Stockholm Exergi har meddelat att dom än en gång kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Förra gången blev de försenade så den här gången har de anmält en längre tid… Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-05-13 klockan 08:00 – 23:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Vi påminner om att när varmvattnet slås på igen kommer det lika snabbt som vanligt i kranen, så det är bara slöseri att spola en massa i hopp om att det ska komma varm vatten. Finns det varmvatten så kommer det fort.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott