Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Varmvatten avstängt ytterligare en gång

Stockholm Exergi har meddelat att dom än en gång kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt:

Onsdag 2020-06-17 klockan 08:00
till
Torsdag 2020-06-18 klockan 02.00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt.

Vi påminner om att när varmvattnet slås på igen kommer det lika snabbt som vanligt i kranen, så det är bara slöseri att spola en massa i hopp om att det ska komma varm vatten. Finns det varmvatten så kommer det fort.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott