Utemiljöträffen

Utemiljöträffen

Den 18e september hade vi en träff för att komma igång med utemiljö-projektet som det beslutades om på stämman. Trädgårdsingenjör Pauline Bjuhr höll ett föredrag där hon berättade lite om hur man kan tänka och visade ett antal förändringsprojekt som skulle kunna fungera som inspiration.

Tyvärr var uppslutningen inte så stor, bara 24 medlemmar var med. Det bildades en arbetsgrupp som ska jobba med projektet, under ledning av Peter Rydell (mark@brf-uttern.se), men eftersom uppslutningen var dålig och intresset för arbetsgruppen inte jättestort finns det risk att projektet rinner ut i sanden.

Du som brinner för utemiljön får gärna kontakta Peter så vi får lite energi i arbetet!