Utemiljö-enkät

Utemiljö-enkät

Vid föreningsstämman 2017 fans några motioner som behandlade föreningens utemiljö. Beslutet på stämman blev att styrelsen fick i uppdrag att: ”tillsätta en bred arbetsgrupp att arbeta med föreningens yttermiljö”. Som första åtgärd bjöd styrelsen in till en informationskväll hösten 2018 där en Trädgårdsinspiratör från HSB berättade om skillnaden i att bygga yttre miljö/trädgårdar idag mot när Uttern byggdes. Hon visade också exempel på vad man kan göra.

Deltagarantalet vid detta infomöte var inte så stort och ej heller entusiasmen att vara med och arbeta med trädgården. När man går runt i vårt område kan man konsterna att det ser väldigt olika ut. Vissa områden är välskötta andra igenväxta med stora buskar. En del träd har blivit stora och växer väldigt nära fastigheten vilket både skymmer sikten och inverkar negativt på fasaden.

Förening har på innergårdarna gjort några provplanteringar där man ändrat från de traditionella buskarna till planteringar med marktäckande växter och växter som ändrar färg med årstiderna, dvs det finns alltid någon växt som står i prakt hela året om. Men när det gäller trädgård eller yttre miljö som vi idag ofta säger så har medlemmar ofta många och starka uppfattningar om hur det skall var så Styrelsen beslutade att genomföra en enkät och vi ber dig att svara på dessa frågor senast.

Med föreningens utemiljö avses de ytor som föreningen ansvarar för:
• Innegårdarna, gård 8 och 9 med cykelställ, bänkar, lekplatser och föreningshus
• Planteringar mellan huskropp och gångvägen (mellan hus 8 och 9)
• Uteplatser som dock sköts och disponeras av lägenhetsinnehavaren
• Områden mellan uteplatser och kommunen eller samfällighetens mark
• Träden på föreningens mark
• Mopedparkering (vid Trillans väg 2)