Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Tre alternativa sätt att delta i årsstämman

Så som tidigare informerats meddelar styrelsen nu tre alternativ att delta på stämman som komplettering till kallelsen.

1. Fysisk närvara på stämman
(som vanligt)
• Vi kommer att begränsa antalet deltagare i lokalen till max 25 personer som då skall kunna sitta med 2 meters avstånd.
• Platser tilldelas i turordning enligt först till kvarn.
• Tag med din ifyllda poströst om du inte kan beredas plats och blir hänvisad till att följa den via videolänk.

2. Via Youtube live sändning
• Inga förberedelser krävs, funkar i alla datorer/mobiler.
• Stämman sänds direkt, det vill säga vi sänder endast under stämmans mötestid.
• Du kan se och höra, samt ställa frågor till stämman via textchatt-funktionen.
• Du kan endast rösta genom att lämna in din poströst.
Klicka här för att komma till sändningen.

3. Via videokonferens (Zoom)
• Om du vill delta via Zoom måste anmäla dig via e-post till styrelsen@brf-uttern.se senast tisdagen den 28 april kl 12.00.
• Du kommer att få inbjudan med instruktioner till den e-post du anmält dig med, både hur du laddar ner och installerar Zoom på din dator/padda/mobiltelefon och inloggningsinformation till mötet.
• Vi kommer att öppna Zoom mötet 20 minuter före stämman så att vi skall kunna se att tekniken fungerar.
• Inloggningen till möteslobbyn gör du den 28 april mellan kl. 18.40 – 18.55.
• När du blir insläppt på mötet gör vi en identitetskontroll som kräver att din enhets videokamera är påslagen
• Under stämman kommer allas mikrofoner att vara ”mutade” dvs. avstängda.
• Om man vill ha ordet så vinkar man i bild och vi öppnar då för att komma in och prata.
• Röstning via Zoom sker genom att man vinkar om man inte godkänner/bifaller eller så har man poströstat och då gäller poströsten.