Styrelsemöte September

Styrelsemöte September

Hela styrelsen var på plats för det första mötet efter semestern. De viktigaste frågorna och besluten var:

  • Vi går vidare med IMD för elen, tillsammans med Cewe som leverantör. Mer info kommer!
  • Trädgårdsprojektet dras igång med en föreningsträff den 18/9.
  • Vi utökar MC-parkeringen med 2-3 platser under trappan.
  • Vår värmeleverantör var på plats och presenterade ett förslag på en del ändringar av hur vi är inkopplade på fjärrvärmenätet. Utrustningen kommer att ta en del plats i våra lokaler men ge större leveranssäkerhet. Styrelsen är positiv till det men har inte tagit något formellt beslut eftersom det inte fanns ett konkret avtalsförslag ännu.
  • Vi konstaterade att alla är positiva till gemensamt inköp av Internet, men att det fanns ganska många offerter. Innan nästa möte kommer de att sammanställas så att vi kan välja leverantör.