Styrelsemöte Augusti

Styrelsemöte Augusti

Det första styrelsemötet efter semestern var också det första för den nya styrelsen som valdes på årsstämman. Förutom löpande förvaltnings-ärenden togs beslut om ny attesteringsordning för leverantörsfakturor.

Beslut i de två stora ärendena gällande Internet och el-mätare bordlades till nästa styrelsemöte eftersom underlagen inte var kompletta och två styrelseledamöter fortfarande var på semester.