Stamspolning under vecka 35

Stamspolning under vecka 35

STAMSPOLNING V35

Det har blivit dags för spolning av avlopps-stammarna igen.

Den kommer göras v35, den 30 aug – 3 sept.

Entreprenören behöver tillträde till alla lägenheter. Om ni planerar att vara bortresta behöver ni prata med Aurelian (fastighet@brf-uttern.se) och lämna nycklar.

Mera detaljerad information kommer lite närmare arbetets start.