Protokoll från extra föreningsstämma

Protokoll från extra föreningsstämma

På stämman 2018-11-20 antogs styrelsens två förslag gällande el och bredbandsavtal enhälligt. Det var också trevligt att se att antalet närvarande röstberättigade var rekordhögt, 46 st. Förhoppningsvis är detta en effekt av att vi nu når ut till majoriteten av medlemmarna direkt med e-post.

Stämmoprotokollet hittar du här.