Protokoll från årsstämman

Protokoll från årsstämman

Här finns nu protokollet från årets lite annorlunda stämma: